Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Alertă nereguli

Alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, poate trimite alerte privind neregulile la adresa de e-mail: nereguli.eeagrants@mmediu.ro
Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.
Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Operatorului de Program a Programelor RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemeor, RO04 Reducerea substanșelor Periculoase și RO07 Adaptare la schimbari climatice, iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale Operatorului de Program şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.