Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Apeluri Proiecte

Apeluri Proiecte

RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor - Rezultate obținute în urma evaluării propunerilor de proiecte depuse în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte nr. 1

Programme RO02 - Biodiversiy and ecosystem services​​
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR.
 1: “STUDII ŞI FORMARE PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR NATURALE LA PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE

 
Apel pentru propuneri de proiecte 1 / CALL 1
ID Proiect/ Project ID Promotor de proiect/Project Promoter Parteneri de proiect/Project Partners Titlul Proiectului/Project Title Bugetul proiectului/Project budget (EUR) Resultate finale (puncte obținute din 10)/Final Results (points out of 10) Clasament Proiecte/ Projects Ranking
Proiecte selectate pentru finanțare/Projects selected for financing
66130 WWF RNP Romsilva; Agenția Națională pentru Protecția Mediului;Universitatea București;                       Universitatea Stefan cel Mare Suceava Solidaritate și respect pentru oameni și natură - proiect pilot pentru dezvoltarea, testarea și promovarea legislativă a principiului "beneficiarul plătește" pentru serviciile de mediu din România / Solidarity and respect for people and nature -pilot project for development, testing and legal promotion of the  principle "customer pay" for environment services in Romania 449,899.35 9.25 1
66113 Conservation Carpathia Norvegian Institute for Natural Research (NINA);                      Conservation Capital Ro (CCR);                              Mrass&Partner (MRASS) Studiul potențialului economic și ecologic al inițiativelor economice bazate pe conservare pentru îmbunătățirea economiei locale, a serviciilor ecosistemelor și biodiversității în situl Natura2000 Munții Făgăraș (ECOSS) / Study of the economic and ecologic potential of the economic initiatives based on conservation for improvement of the local economy, ecosystems services and biodiversity in Nature 2000 site Fagaras Mountains (ECOSS) 449,695.63 8.88 2
66107 Asociația Grupul Milvus MTA-OK;  CEE-web for biodiversity Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura2000 regiunea Niraj-Târnava Mică / Mapping and ecosystems services valuation in Nature 2000 sites from Niraj-Tarnava Mica region 426,793.61 8.88 3
65974 Bihor Regional Council N/A Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Cons Jud Bihor si a Muzeului Tarii Crisurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura) / Ecosystems impact from protected areas being in custody of Bihor Regional Council and Tara Crisurilor Museum against the main economic sectors (EcoNatura) 400,000.00 8.88 4
Proiecte incluse pe lista de rezervă/Projects included on the reserve list
66104 Asociația Construim Mereu Împreună Vaslui                Building together Association N/A Conservarea biodiversității și dezvoltare economică / Biodiversity conservation and economic development 500,000.00 8.88 5
66139 Universitatea Babeș-Bolyai Asociatia HEIDENROSLEIN; Norwegian Institute for Nature Research Studiu integrat privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura2000 Pricop, Huta-Certeze și Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităților locale  /                                                                    Integrated study concerning contribution of ecosystems from protected Nature 2000 areas Pricop, Huta-Certeze and Superior Tisa to the solid development of local communities 495,952.86 8.38 6
66132 Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) N/A Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România / Ecosystems services valuation of the natural protected areas from Romania 416,076.64 8.25 7
66138 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - Subunitatea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea Norwegian Institute for agricultural and environmental research(BIOFORSK) Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice / Mapping and assessment of wetland ecosystem services DMC-POJEJENA and identify their contribution to economic sectors 500,000.00 7.88 8
66135 Agenția pentru Protecția Mediului Buzău N/A Contribuția ecosistemelor din aria protejată Valea Calmățuiului la principalele sectoare economice (Ecosist-VaCal) / Ecosystems contribution from Călmățuiului Valey protected area to the main economic serctors 420,101.00 7.25 9
66124 Fundația ADEPT Transilvania N/A Cartografierea și evaluarea serviciilor ecosistemelor valoroase din terenurile agricole cu înaltă valoare naturală din România (MARVEL) / Mapping and evaluation of valuable ecosystems services from the agricultural lands with higher natural value (MARVEL) 404,710.84 6.5 10
65745 Fundația Corona Asociația ECOVAS ”Ecosystems contribution from 5 Nature 2000 sites from Vaslui county” (ECOS_ECON) 405,592.41 6.5 10
66134 Primăria Comunei Pișchia, Județul Timiș ADEV MEDIU SRL Planul de management al ariei naturale protejate "Mlaștinile Murani" / Murani Sludge Natural Protected Area Management Plan 484,999.66 6.38 12
Proiecte respinse/Projects rejected
66116 Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kiritescu" N/A Ecoturismul în parcurile naturale -vector al dezvoltării economice în România (EcoTurRo) / Eco-tourism in National Parks  - economical development vector in Romania 499,079.50 4 Rejected in Phase B - technical and economical evaluation
66145 Agenția Română de Consultanță ARCES Academia de management pentru biodiversitate și servicii de ecosistem (AMBSE) / Academy of management for biodiversity and ecosystem services 391,671.38 3.75 Rejected in Phase B - technical and economical evaluation
66108 APM Constanța Grupul Dezvoltare Durabilă Evaluarea contribuției ecosistemelor din ariile naturale protejate la dezvoltarea economică din zona costieră a Mării Negre și vecinătatea acesteia / Evaluation of contribution ecosystems from protected natural areas to the economic development of the Black Sea coastal area and its vicinity 499,186.00 - Rejected in Phase A - administrative and eligibility evaluation
66120 Primăria orașului Eforie, județul Constanța Asociația pentru Sport și Integrare Socială Mapamond Crearea sistemului de indicatori statistici economici locali privind serviciile ecosistemelor din zona Eforie (ECONATURE) / Creating local economic system of statistical indicators on ecosystem services in the Eforie Area (ECOSS) 406,176.49 - Rejected in Phase A - administrative and eligibility evaluation