Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Apeluri Proiecte

Apeluri Proiecte

RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor - Rezultate obținute în urma evaluării propunerilor de proiecte depuse în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte nr. 3

​​APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 3: “SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR” 

Apel pentru propuneri de proiecte 3 / CALL 3
ID Proiect/ Project ID Promotor de proiect/Project Promoter Parteneri de proiect/Project Partners Titlul Proiectului/Project Title Bugetul proiectului/Project budget (EUR) Resultate finale (puncte obținute din 10)/Final Results (points out of 10) Clasament Proiecte/ Projects Ranking
Proiecte selectate pentru finanțare/Projects selected for financing
66110 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Norvegian Institut for Nature Research (NINA),Norvegia;                          Administrația Rezervei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Sontea-Fortuna -componentă a siturilor Natura2000 ROSPA0031 și ROSCI0065 din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RESTAURARE-DD) / Restoration of aquatic ecosystems in Sontea Fortuna area - component of Natura 2000 sites ROSPA0031 and ROSCI0065 from the Danube Delta Biosphere Reserve 1,657,948.00 9.50 1
65684 Regia Națională a Pădurilor Romsilva Romsilva, Administrația Parcului Național Porțile de Fier RA N/A Măsuri de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Național Porțile de Fier / Conservation methods of forest ecosystems and wet areas from Portile de Fier Natural Park areal 1,926,163.00 9.25 2
66143 Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Administrația Parcului Național Balta Mică a Brăilei SINTEF Scandinavia; Universitatea Norvegiană de Știinte și Tehnologie; Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii; Universitatea Danubius Galați - Facultatea de Inginerie Brăila; Asociația Institutul Dezvoltarii Durabile a Dunării Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din ostrovul Fundu Mare (RE-F.Mare) / Restoration of aquatic and terrestrial ecosystems complex of Ostrovul Fundu Mare 1,700,000.00 8.38 3
Proiecte incluse pe lista de rezervă/Projects included on the reserve list
65469 Institutul de Biologie N/A Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbarie degradate din Romania(PeatRO) / Restoration  strategies of the deteriorated peat ecosystems from Romania 1,076,438.46 7.75 4
66109 RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului RA Arad, Pădurea Ceala, FN Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad; Centrul de Dezvoltare Arad Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în parcul natural Lunca Mureșului(SESIL) / Invasive wild plants species amplitude arrester in National Park of Lunca Muresului 1,290,435.46 7.75 5
Proiecte respinse/Projects rejected
66102 Municipiul Gheorgheni Administrația Parcul Național  Cheile Bicazului-Hasmas; Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală Apă Siret; SC CP MED Laboratory SRL București Restaurarea ecosistemelor fragmentate și vulnerabile din Ariile Naturale Protejate ROSCI0027 și ROSPA 0018 Aplicarea unor măsuri privind reducerea degradării habitatelor acvatice și terestre din arealul Lacului Roșu (RESTECOLR) / Restoration of broken and sensitive ecosystems  from the protected natural areas ROSCI0027 si ROSPA0018. Application of some measures in order to reduce failure of aquatic and terrestrial habitats from Lacul Rosu area 1,386,899.77 - Rejected in Phase B - technical and economical evaluation