Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ce facem

Ce facem

Istoria noastră

Istoria Granturilor SEE și Norvegiene datează din 1994, când a intrat în vigoare Acordul privind SEE. De atunci, finanțarea a crescut atât în mărime cât și din punct de vedere al domenilor de aplicare geografic .

Acordul SEE

Acordul referitor la Spațiul Economic European, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994, reunește 28 de state membre UE și cele trei state SEE-AELS - Islanda , Liechtenstein și Norvegia - într- o piață unică , denumit în continuare "piața internă". Obiectivul Granturilor SEE și Norvegiene este de a reduce disparitățile sociale și economice din SEE și au scopul de a pune țările beneficiare într-o poziție mai bună pentru a beneficia de piața internă.
O extindere a UE presupune, de asemenea, o extindere a SEE. Acordul privind SEE prevede că, atunci când o țară devine membră a Uniunii Europene, va aplică pentru a deveni parte la Acordul privind SEE (Articolul 128), ceea ce conduce la o extindere a SEE. Având în vedere că integrarea politică în Europa a luat proporții, numărul țărilor beneficiare a Granturilor SEE și Norvegiene, precum și de cuantumul finanțării pentru statele SEE-AELS, a crescut substanțial.

De-a lungul anilor, structura membrilor AELS s-a schimbat de asemenea . Când Finlanda, Suedia și Austria au parăsit AELS pentru UE la 1 ianuarie 1995, Comisia Europeană a preluat responsabilitățile pentru contribuțiile din aceste trei țări la Mecanismul Financiar 1994-1998. Statele donatoare ale schemelor de finanțare instituite după 1998 au fost Islanda, Liechtenstein și Norvegia . (În timp ce Elveția este un membru al AELS, țara nu face parte din Acordul privind SEE și , prin urmare, finanțează programe de finanțare bilaterale din Europa .)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, in calitatea sa de Operator de Program are următoarele atribuţii:
  • Se asigură că proiectele depuse spre finanțare, contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programelor;
  • Centralizează propunerile de proiecte, selecția propunerilor de proiecte și semnarea contractelor de finanțare;
  • Se asigură că plățile către promotorii de proiecte sunt realizate la timp;
  • Realizează monitorizări anuale a proiectelor, pe baza unui eșantion de risc;
  • Verifică progresul realizat de promotorii de proiecte în implementarea proiectelor prin vizite la fața locului;
  • Se asigură de utilizarea contribuției financiare în scopul exclusiv  specificat în Acordul de Program și Contractele de Finanțare;
  • Se asigură că Promotorul de Proiect are un cont separat și un sistem contabil în care să se regăsească toate tranzacțiile specifice proiectului;
  • Se asigură că Promotorii de Proiecte au capacitatea de a implementa proiectele;
  • Se asigură de respectarea legislației naționale și  europene de către Promotorii de Proiecte și cu orice alte obligații stipulate în Acordul de Program;