Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Cine suntem

Cine suntem

Granturile SEE 

În perioada 2009-2014, Granturile SEE sprijină 86 de programe din 16 de țări din Europa. Granturile SEE sunt disponibile pentru cele 13 state membre ale UE care au aderat la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (SEE) în 2004, 2007 și 2013, precum Grecia, Spania și Portugalia. 
Granturile SEE sunt finanțate în comun de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Cele trei țări contribuie la schema de granturi în funcție de mărimea și bogăția lor economică. Din suma de 993.5 milioane EUR alocate pentru perioada 2009-14, Norvegia contribuie cu aproximativ 94%, Islanda în jur de 5% și Liechtenstein puțin peste 1%. Organismul de decizie al Granturilor SEE este Comitetul Mecanismului Financiar, care este compus din reprezentanți ai ministerelor de externe din Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Distribuția fondurilor

Conform cu www.eeagrants.org

Arii de interes 

Cel puțin 30% din finanțare este alocată pentru protecția mediului, măsuri privind schimbările climatice și energia din surse regenerabile. Unul dintre obiectivele principale ale Granturilor îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii energiilor regenerabile în consumul de energie. Finanțarea susține proiecte care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea de inițiative de eficiență energetică pentru întreprinderile mici și creșterea producției de energie din surse regenerabile. Reducerea poluării marine, îmbunătățirea monitorizării mediului și conservarea biodiversității reprezintă, de asemenea, priorități importante pentru Granturile SEE. Programe pentru ONG-uri, în valoare de 158 milioane EUR, sunt create în toate țările beneficiare ale fondurilor SEE Grants. Granturile SEE au scopul de a promova un sistem democratic viabil și de a respecta grupurile vulnerabile, cum ar fi romii.

Domeniile de activitate
•    Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor
•    Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate
•    Reducerea utilizării de substanţe periculoase
•    Eficienţă energetică
•    Energie regenerabilă
•    Adaptarea la schimbările climatice
•    Fonduri pentru organizații non-guvernamentale
•    Copii şi tineri cu risc
•    Promovarea egalităţii între sexe şi a echilibrului între viața profesională și cea personală
•    Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural
•    Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european
•    Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare
•    Fondul de burse
•    Inovare in industria verde
•    Muncă decentă şi dialog tripartit
•    Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia
•    Iniţiative privind sănătatea publică
•    Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de gen
•    Cooperare Schengen
•    Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării
•    Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate
•    Combaterea sărăciei