Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Programe / Prezentare generală

Programe

Prezentare Generală

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitatea sa de Operator de Program trebuie:

•    Să se asigure că proiectele propuse spre finanţare contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale Programului;
•    Să asigure centralizarea propunerilor de proiecte, selecţia proiectelor şi semnarea contractelor;
•    Să asigure utilizarea contribuţiei financiare în conformitate cu specificaţiile Acordului de Program şi Acordului de Finanţare;
•    Să se asigure că Promotorul de Proiect are un cont separat şi un sistem contabil în care vor fi înregistrate toate operaţiunile specifice proiectului;
•    Să se asigure că Promotorii Proiectelor au abilitatea de a implementa proiecte;
•    Să se asigure că Promotorii de Proiecte respectă legislaţia naţională şi europeană  precum şi alte obligaţii stipulate în Acordul de Program;
•    Să se asigure că plaţile către Promotorii Proiectelor sunt efectuate la timp;
•    Să efectueze monitorizarea anuala a proiectelor, bazandu-se pe un exemplu de risc;
•    Să verifice progresul în implementarea proiectului prin vizite la faţa locului;