Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Programe / Reducerea substanţelor periculoase / Prezentare generală

Programe

1. Obiectivul general al Programului: Prevenirea pagubelor/stricăciunilor  și a efectelor secundare asupra mediului cauzate de substanțe chimice și deșeuri periculoase.
2. Obiectivul Specific al Programului: Programul se concentrează pe consolidarea capacității de a implementa și aplica legislația UE privind produsele chimice și deșeuri periculoase și la îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediul înconjurător.  
3. Bugetul Programului: € 11,764,706  
4. Partenerul de Program: Agenţia Norvegiană de Mediu  
5. Rezultate așteptate

Programul susține proiecte care vor livra rezultate cu privire la:
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a capacității a mai mult de 160 de experți și profesioniști în domeniul substanțelor periculoase, prin formare profesională;
  • Îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în apele de suprafață și subterane. Nivelul actual de referință al rețelei naționale de monitorizare a apelor de suprafață și subterane în conformitate cu legislația în vigoare include 88 substanțe periculoase / prioritate pentru apele de suprafață și 67 de substanțe periculoase / prioritate pentru apele subterane.  
Persoană de contact: Delia Bunceanu, ro04@mmediu.ro ; phone/fax: 021/408.9622