Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Proiecte în implementare

Proiecte în implementare

RO04 Reducerea substanțelor periculoase

RO04 Reducerea substanțelor periculoase
Proiect predefinit
 

Promotor de proiect: Agenția Națională “Apele Române”
Titlul proiectului: Către un mediu acvatic adecvat
Cod proiect: RO04-0001
Buget total eligibil: 2.341.039 euro  
Parteneri în cadrul proiectului: Agenția Norvegiană de Mediu
 
Scurtă prezentare a proiectului: Proiectul are ca obiectiv creșterea cunoașterii și a conștientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene. Rezultate: Îmbunătățirea monitoringului substanțelor periculoase; date/informații referitoare la substanțele prioritare pentru apele de suprafață obținute printr-un screening al noilor substanțe prioritare la nivel național; date/informații referitoare la substanțele prioritare pentru apele subterane obținute printr-un screening al substanțelor prioritare de interes la nivel național.

Site www.tpae.ro

RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor
Proiect predefinit
 

Promotor de proiect: Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Titlul proiectului: Promovarea valorilor naturale în sprijinul proceselor de luare a deciziilor  în Romania.
Cod proiect: RO02-0002
Buget total eligibil: 3.386.122 Euro (valoare eligibilă nerambursabilă finanțată în cadrul MF SEE 2009-2014)
Parteneri în cadrul proiectului: Institutul Norvegian pentru Cercetări Naturale; WWF Programul Dunăre – Carpați România; Agenția Spațiala Română – ROSA.
 
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul urmărește îmbunătățirea procesului decizional și scăderea pierderii biodiversității, care vor contribui la realizarea Strategiei UE 2020 privind biodiversitatea. Obiective: cartografierea la nivel național și evaluarea biofizică a ecosistemelor selectate și a serviciilor ecosistemice, în conformitate cu Strategia UE privind biodiversitatea 2020.
Rezultate: Creșterea cooperării între părțile interesate în materie de dezvoltare și gestionare a capitalului natural; Îmbunătățirea accesului la și utilizarea informațiilor științifice și socio-economice disponibile.

Site http://maesromania.anpm.ro

RO07 Adaptarea la schimbările climatice

RO07 Adaptarea la schimbările climatice
Proiect predefinit
 

Promotor de proiect: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
Titlul proiectului: Calea verde spre dezvoltare durabilă
Buget total: 5.882.353 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia; Administrația Națională de Meteorologie; Primăria Municipiului Sibiu; Primăria Municipiului Brașov; Primăria Municipiului Târgu Mureș; Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Directoratul pentru Protecție Civilă din Norvegia; Institutul Norvegian de Cercetare Vestlandsforsking.
 
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul are ca obiectiv reducerea vulnerabilităților umane și a ecosistemului la schimbările climatice și creșterea nivelului de conștientizare, educare și a capacității administrative în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice.
Rezultate: Proiectul va sprijini autoritățile publice locale în trei municipalități din Regiunea Centrală din România, în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației actuale privind schimbările climatice prin dezvoltarea de strategii și planuri de adaptare la schimbările climatice. Proiectul va sprijini, de asemenea, realizarea de studii meteorologice asupra climei regionale și locale. Mai mult, proiectul va fi pilot pentru soluțiile de adaptare la schimbările climatice pentru sectoarele transporturilor, energiei și construcțiilor.


Site http://caleaverde.ro