Granturile SEE - Ministerul Mediului

RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

APEL PENTRU PROPUNERI NR. 2: “Creșterea capacității pentru gestionarea și monitorizarea culoarelor ecologice”

PROGRAM RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor
Apel pentru propuneri de proiecte nr. 2: “Creșterea capacității pentru gestionarea și monitorizarea culoarelor ecologice”

 
 
Titlul proiectului: Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora (GNM-APCE)
 
Promotor de proiect: Garda Națională de Mediu
Cod proiect: RO02-0007
Buget total eligibil: 1.029.668,51 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Computas As Norvegia(CO-AS)
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul urmărește creșterea capacității de gestionare și monitorizare a coridoarelor ecologice, prin dezvoltarea unor aplicații informatice personalizate și dotarea utilizatorilor acestora cu echipamente mobile. De asemenea, prin proiect se vor dezvolta metodologii de stabilire a coridoarelor ecologice pentru păsări migratoare, mamifere mari și pești migratori și se va realiza broșura ”Arii protejate din România”.
Site:
http://www.gnm.ro/ro02/

 
Titlul proiectului: Coridoare ecologice pentru habitate si specii in Romania (COREHABS)  
Promotor de proiect: Universitatea "Transilvania" Brașov - Facultatea de Silvicultura și Exploatări Forestiere
Cod proiect: RO02-0011
Buget total eligibil: 1.094.712,61 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Universitatea București - Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică, Ecodiversitate și Sustenabilitate; Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - Stațiunea Brașov; Fundația Carpați; Asociația Zarand; Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.
Scurtă descriere a proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de metodologii pentru stabilirea coridoarelor ecologice la nivel național, regional și local prin identificarea zonelor critice din România, în vederea creării cadrului științific, tehnic și administrativ ce condiționează definirea eficientă a unui sistem de coridoare ecologice și monitorizarea pe termen lung a acestuia.
Pentru informații suplimentare, accesați  http://corehabs.ro

 
 
 
​​APEL PENTRU PROPUNERI NR. 2: “CREŞTEREA CAPACITĂŢII PENTRU GESTIONAREA ŞI MONITORIZAREA CULOARELOR ECOLOGICE”
 
  ​​
Apel pentru propuneri de proiecte 2 / CALL 2
ID Proiect/ Project ID Promotor de proiect/Project Promoter Parteneri de proiect/Project Partners Titlul Proiectului/Project Title Bugetul proiectului/Project budget (EUR) Resultate finale (puncte obținute din 10)/Final Results (points out of 10) Clasament Proiecte/ Projects Ranking
Proiecte selectate pentru finanțare/Projects selected for financing
66101 Garda Națională de Mediu ComputasAs (CO-AS), Norvegia Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora (GNM-APCE) / Development of the methodology for setting-up the ecologic corridors and instruction of the protected areas administrators for a better management of these areas 1,110,858.45 8.75 1
Proiecte incluse pe lista de rezervă/Projects included on the reserve list
66118 Universitatea "Transilvania" Brașov - Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Universitatea București-Centrul de Cercetare în Ecologie Sitemică, Ecodiversitate și Sustenabilitate;                          Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - Statiunea Brașov; Fundatia Carpați; Asociația Zarand; Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice Coridoare ecologice pentru habitate și specii în România (COREHABS) / Ecologic corridors for habitats and species in Romania 1,500,000.00 7 2
Proiecte respinse/Projects rejected
66115 Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" N/A Conservarea biodiversității în România prin reducerea riscului pierderii și fragmentării ecosistemelor (RO-CORIDOR) / Biodiversity conservation in Romania through the reduction of risk to ecosistems loss and/or fragmentation 1,445,416.92 5.13 Rejected in Phase B - technical and economical evaluation