Granturile SEE - Ministerul Mediului

RO04 Reducerea substanțelor periculoase

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: „Campanii de formare și conștientizare”


Titlul proiectului: Campanii de formare si conștientizare cu privire la potențialele riscuri asupra mediului și sănătății populației asociate cu substanțele și deșeurile periculoase – TARCHS     
 
Promotor de proiect: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București
Cod proiect: RO04-0009
Buget total eligibil: 456.625 euro
Parteneri în cadrul proiectului: Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea;  Athene Prosjektledelse AS, Noevegia; InErgeo, Norvegia; Hjelness Consult,  Norvegia
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul urmărește o mai bună monitorizare a substanțelor și deșeurilor periculoase și reducerea impactului acestora atât asupra mediului, cât și asupra stării de sănătate a populației, în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin planurile de acțiuni adoptate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea capacității instituționale și a nivelului de conștientizare asupra substanțelor și deșeurilor periculoase la nivel regional, precum și minimizarea impactului substanțelor și deșeurilor periculoase asupra mediului și sănătății umane.
Site: 
http://www.tarchs.incdpm.ro/ro/


   
Program RO04 - Reducerea substanțelor periculoase -  Programme RO04 - Reducing of hazardous substances
 
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”
CALL FOR PROPOSALS NO. 2: “TRAINING AND AWARENESS CAMPAIGNS”

 
NUMĂR PROIECT/            PROJECT ID  Promotor de Proiect / Project promoter  Titlul proiectului / Proiect Title Parteneri / Project Partners Scor final/Final Results Buget RON / Budget RON Buget /Budget EURO (InforEuro November 2014: 1 EUR = 4.4175 RON) Clasament / Project Ranking (1 to 3 )
PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE / APPROVED LIST
66253 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Al Darabont" National Institute for Research and Development Safety Alexandru Darabont Consolidarea cunostintelor si a gradului de constientizare privind substantele si deseurile periculoase-CONOSCEDE                                             Consolidating knowledge on chemical substances for efficient and effective decisions . 1.University of Oslo(UiO)                        2.Western Norway Research Institute (WNRI) - Vestlandsforsking                 3.Norwegian Institute of Public Health (NIPH) 8.63 2,206,950.44 499,592.63 1
66251 Universitatea din București University of Bucharest, Department of Systems Ecology and Sustainability , Faculty of Biology Promovarea expertizei in evaluarea si monitoringul substantelor periculoase din mediu-(ProExpert)                                              Promoting the expertise in evaluation and monitoring of chemicals and hazardous substances in the environment 1.University Politehnica Bucharest                           2.Norwegian Institute of Public Health (NIPH) 7.50 1,537,516.75 348,051.33 2
 
LISTĂ DE REZERVĂ / RESERVE LIST
66250 INCDPM  -subunitatea INCDDD Tulcea Campanii de formare si constientizare cu privire la potentialele riscuri asupra mediului si sanatatii populatiei asociate cu substantele si deseurile periculoase                                                    Training and awareness campaigns regarding the potential human health and environmental risks associated to hazardous substances and waste 1.Agency for Environmental Protection Vrancea 2.AtheneProsjektledelse AS,Norway   3.INERGEO AS,Norway 4.HJELNESS CONSULT AS,Norway 6.75 2,202,568.00 498,600.57 3
RESPINSE/REJECTED
66238 Agenția pentru Protecția Mediului Arad Reducerea impactului substantelor chimice si deseurilor periculoase la nivelului judetului Arad (RISP-AR)                                             Reducing of the dangerous wastes and chemical materials at the Arad county level 1.Asociation EDUCATIO 2.Asociation ProEducatia Arad REJECTED IN PHASE B - technical and economical evaluation