Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Relaţii Bilaterale

Relaţii Bilaterale

Prezentare generală

Fondul pentru Relații Bilaterale, constituit la nivelul fiecărui Program, este destinat unor inițiative menite să conducă la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin cooperare și transfer de cunoștințe între entități (autoritățile/instituțiile publice/ONG etc.) din statul beneficiar, statele donatoare, și organizații internaționale respectiv prin sprijinirea organizării de, sau participării la, seminarii, conferințe, workshop-uri, vizite de lucru, cursuri, întâlniri de lucru etc.

În acest scop, următoarele tipuri de activități sunt considerate eligibile:

  • Participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar atâta timp cât se adresează scopului programului (participanții la activități trebuie să cunoască limba de lucru pentru a putea participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor de studiu/conferințelor etc.)

  • Organizarea de evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar atâta timp cât se adresează scopului programelor.

 

Fond bilateral RO02 - Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, și anume să implementeze soluții în problema degradării serviciilor ecosistemelor, să crească nivelul de cunoștințe privind contribuția acestora la economie precum și să contribuie la stoparea pierderii biodiversității în România.

Obiectivul include abordarea problemelor legate de pierderea și fragmentarea habitatelor, de restaurarea zonelor degradate, precum și integrarea aspectelor legate de biodiversitate în politicile sectoriale. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnologie, bune practici între entități similare din România și statele donatoare și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între aceste țări.

Beneficiari eligibili și parteneri

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante și organizații non-guvernamentale din România și stakeholderi din statele donatoare.

Bugetul apelului: 200.000 Euro.

Notă: Operatorul de Program își rezervă dreptul de a ajusta bugetul apelului, în funcție de interesul manifestat de aplicanți pentru acest apel și de posibilele economii realizate.

Notă: Nu este stabilit bugetul maxim pentru o aplicație. Bugetul total poate fi contractat pe baza unei singure sau a mai multor aplicații.

Rata de finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile

În cadrul activităților bilaterale se va desfășura în România, în primăvara anului 2017, Conferința Internațională BICO, care are ca obiectiv schimbul de informații privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice la nivel național și european și integrarea acestora într-o bază de date consolidată.

 

Fond bilateral RO04 - Reducerea substanțelor periculoase

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, și anume prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra mediului prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din statele donatoare.

Programul va consolida capacitatea entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase. De asemenea, programul va îmbunătăți monitorizarea substanțelor periculoase în mediu, scopul final fiind acela de a preveni bolile și efectele substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și mediului. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnologie, bune practici între entități similare din România și statele donatoare și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între aceste țări in scopul atingerii obiectivelor majore ale Programului RO04.

Beneficiari eligibili și parteneri

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante și organizații non-guvernamentale din România și stakeholderi din statele donatoare.

Bugetul apelului: 100.000 Euro.

Notă: Operatorul de Program își rezervă dreptul de a ajusta bugetul apelului, în funcție de interesul manifestat de aplicanți pentru acest apel și de posibilele economii realizate.

Notă: Nu este stabilit bugetul maxim pentru o aplicație. Bugetul total poate fi contractat pe baza unei singure sau a mai multor aplicații.

Rata de finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile

În cadrul activităților bilaterale se va desfășura la București, în perioada 17-18 ianuarie 2017, Conferința de conștientizare în domeniul chimicalelor, care are ca obiectiv reducerea chimicalelor periculoase.

Conferința va asigura conștientizarea de către segmentul politic și cel de coordonare al autorităților competente din România din domeniul managementul chimicalelor și deșeurilor a ultimelor abordări legislative din domeniul REACH, CLP biocide, implementarea actelor comunitare din experiența unor State Membre cu rezultate notabile în domeniu.

Conferința se va derula pe două segmente distincte – două zile sesiune în plen și o masă rotundă, în paralel, în ziua a doua, pe tema Centre de Informare Toxicologică.

Conferința va constitui o oportunitate de dezvoltare a relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare având în vedere organizarea comună a evenimentului și participarea reprezentanților Norvegiei prin prezentarea experienței din domeniul abordat în derularea diferitelor teme ale Conferinței.

La lucrările acestei conferințe vor fi invitați să ia parte conducerea MMAP, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, reprezentanți ai Punctului National Focal (Ministerul Fondurilor Europene), ai Autorității Certificare si Plată, reprezentanți ai promotorilor care au proiecte în implementare în cadrul Programului RO04, reprezentanți ai autorităților competente REACH, CLP și biocide stabilite prin legislația națională(anexa la prezenta), reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), ai Statelor Membre cu experiență în domeniile stabilite, ai Ambasadei Norvegiei, ai partenerului de program din statul donator și ai altor ministere.

 

Fond Bilateral Program RO07

Scopul programelor de parteneriat cu statul donator este acela de a facilita dezvoltarea de relații de colaborare, comunicarea, schimbul și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile publice din Statele Donatoare și Statele Beneficiare.

 

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, și anume reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemelor la schimbările climatice  prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din statele donatoarei. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnologie, bune practici între entități similare din România și statele donatoare și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între aceste țări in scopul atingerii obiectivelor majore ale Programului RO07.

Beneficiari eligibili și parteneri

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt Promotorul de Proiect Program RO07 sunt partenerii de proiect și  entități din statele donatoare.

Bugetul apelului: 149.555 Euro.

Notă: Bugetul eligibil pentru organizarea de evenimente în comun cu entitățile din statele donatoare nu trebuie să depășească suma de 10.000 Euro.

Bugetul total poate fi contractat pe baza unei singure sau a mai multor aplicații.

Rata de finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile