Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

INFORMARE – Acordul pentru Programul ”Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”- RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2019 a fost modificat

La data de 28 august 2020, a intrat în vigoare modificarea Acordului pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme” (RO-Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Adendumul la Acordul de Program și Acordul de Program aprobat cu modificări, sunt disponibile mai jos:

Addendum nr.2 RO-Mediu

Acord de Program RO-Mediu

Programul RO-Mediu se adresează, ca solicitanți eligibili, instituţiilor/autorităţilor publice locale şi municipalităţilor, instituţiilor de cercetare în domeniul mediului și ONG-urilor.

Informatii relevante

APELUL PENTRU PROPUNERI Nr. 3 „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

pcdata

Schema de granturi mici (SGS-1) „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

pcdata

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Operator de Program pentru Programul RO-Mediu finanțat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, lansează apelul pentru schema de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

pcdata