Anunturi Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE Arhiva ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, în calitate de beneficiar, a organizat miercuri, 27 martie 2024, ora 10:00, hotel Yesterday, București, conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4”.

Acest proiect cu o valoare de 3.075.004 lei, este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO-Mediu, și finanțat prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 19 luni, termenul de finalizare fiind aprilie  2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea stării ecologice a ecosistemelor, reducerea efectelor negative a activităților umane și reducerea vulnerabilității la impactul schimbărilor climatice prin restaurarea a 3 zone umede/turbării totalizând o suprafață de 8 ha din regiunea Nord-Vest a României (județul Cluj).

În cadrul evenimentului, printre subiectele abordate, au fost prezentate activitățile implementate, rezultatele obținute și impactul acestora la diverse niveluri.

De asemenea, s-a discutat despre importanța conservării ex-situ a unor specii de plante specifice habitatelor de turbărie, necesitatea educației ecologice în turbării și a activităților de instruire verde pentru dezvoltarea economică a comunităților locale, dar și promovarea mlaștinilor și turbăriilor restaurate pentru ecoturism.

La eveniment au participat dr. Silvia-Simona Grosu-Tudor, în calitate de secretar ştiinţific, Institutul de Biologie – Academia Română, Marisanda Pîrîianu, Manager de Program – Ro-Mediu, reprezentanți ai Serviciului Managementul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de membrii echipei de implementare a promotorului de proiect.

Detalii suplimentare puteți obține de la beneficiarul proiectului – Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, https://www.ibiol.ro/peatro4/index.html, persoana de contact: Dr. Ştefănuţ Sorin – Manager de proiect (e-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro)

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

Ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3

Eeagrants