Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Municipiul Pitești, în calitate de partener, a implementat în perioada 24.11.2022-31.12.2023,  proiectul: „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”, în baza contractului de finanțare nr. 25238/BT/24.11.2022.

Valoarea totală a proiectului este  de 609.200,00 lei, dintre care 608.010,00 lei, valoare eligibilă nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui set de acțiuni și a unui sistem de monitorizare și control al implementării acestora care să ducă la reducerea amprentei de carbon a Municipiului Pitești, respectiv la reducerea poluării din diverse surse preidentificate.  Acesta este în concordanță cu obiectivul programului RO-Mediu, respectiv de îmbunătățire a stării mediului înconjurător în ecosisteme și reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului.

Obiectivele specifice ale proiectului implementat sunt:

  • elaborarea unei Strategii de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești, care să conțină și planurile aferente, inclusiv prin consultarea factorilor decidenți relevanți cu privire la acțiunile propuse în strategie/planuri;
  • stabilirea unui mecanism de monitorizare și control a acțiunilor propuse;
  • alocarea unei echipe responsabilă de monitorizarea și implementarea strategiei;
  • stabilirea unor obiective dimensionate fizic și temporal, pentru a demara acțiunile

propuse.

Rezultatele directe obținute în cadrul proiectului sunt:

  • elaborarea unei strategii de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivelul Municipiului, inclusiv a planurilor de acțiune aferente și a măsurilor de planificare verde-albastru;
  • desfășurarea unui număr de 5 workshop-uri cu factori decidenți relevanți pentru acțiunile de reducere a impactului asupra mediului la nivelul Municipiului;
  • elaborarea unui studiu în vederea identificării zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice;
  • elaborarea unui studiu privind identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;
  • elaborarea unui studiu de fezabilitate privind îngroparea cablurilor electrice/de telecomunicații în subteran.

Persoana de contact: Nicoleta Dorelia Gross, manager proiect

Telefon: 0248 213 994, email: admpitesti@yahoo.com

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants