Anunturi-FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

APEL DESCHIS / OPEN CALL ”Fondul pentru relații bilaterale”

RO – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează primul apel pentru propuneri de aplicații – ”Fondul pentru Relații Bilaterale”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este 50.000 de Euro.

Beneficiari eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), care îndeplinește condițiile:

  • este înregistrată ca persoană juridică în România sau în unul din Statele Donatoare;
  • poate desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu;
  • se încadrează în una din categoriile menționate.

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor: până la epuizarea fondurilor alocate. Propunerile de ințiative bilaterale vor fi evaluate în ordine cronologică, în funcție de data de înregistrare, până la epuizarea fondurilor dedicate acestui apel.

Tipuri de cheltuieli eligibile, atât pentru aplicanții din România cât și pentru cei din Statele Donatoare: costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară. Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).

Aplicațiile se depun:

  • în limba română şi în limba engleză – pentru aplicanții din România;
  • în limba engleză – pentru aplicanții din Statele Donatoare.

Dosarul cu aplicația se depune electronic, scanat în format pdf., cu dimensiunea de maxim 10 MB, la adresa de e-mail see2014-2021@mmediu.ro  și în cc la daniela.covalinschi@mmediu.ro cu solicitarea confirmării de primire. Toate documentele ce depășesc această dimensiune se transmit folosind aplicația “wetransfer” cu subiect “aplicație de finanțare ….(numele aplicantului)”.

Data depunerii aplicației va fi considerată data confirmării de primire cu număr de înregistrare de la Operatorul de Program. Dacă aplicantul nu primește numărul de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de Program.

Ghidul Aplicantului – Fondul pentru Relații Bilaterale
Anexe editabile

Informatii relevante

Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”

pcdata

APEL DESCHIS / OPEN CALL – Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”

pcdata

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică Ghidul Aplicantului pentru Fondul pentru Relații Bilaterale

pcdata