Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru ‘’Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Ghid + Anexe) finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014 – 2021

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 5.000.000 de euro

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de  09.05.2022, ora 15.00,  la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, Sectorul 5, Bucuresti – Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

Informatii relevante

OMMAP 2998-2022

Eeagrants

“Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, multumește potențialior beneficiari care au depus, în sesiunea deschisă în perioada 09.03 – 30.05.2022, cererii de finanțare în cadrul Apelului nr. 2 ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, cu un buget total de 5.000.000 euro.

Eeagrants

Prelungire termenului limită pentru depunerea aplicațiilor

pcdata