Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

Erată 24.09.2014

Erată la GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru
PROGRAMUL RO04 -
REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE
 
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 2:  „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”
 
 
 
Din cauza unor erori materiale, Ghidul solicitantului a fost actualizat pe site-ul www.eeagrantsmediu.ro în data de 24.09.2014.
 
Următorul pasaj din Capitolul 4.2, pagina 8
Rezultat: O mai bună monitorizare a substanțelor periculoase în mediu, cu următoarele realizări:
  • Date/informații privind substanțele prioritare din apele de suprafață, obținute prin intermediul unui screening național al noilor substanțe prioritare la nivel național (prin analiza unui număr de substanțe prioritare noi testate și monitorizate pentru apele de suprafață)
  • Date/informații cu privire la substanțele prioritare din apele subterane obținute prin intermediul unui screening național al substanțelor prioritare de interes național (prin analiza/supravegherea şi monitorizarea unui număr de substanțe prioritare noi în apele subterane)”
va fi scos din Ghidul Solicitantului.
 
De asemenea frazele „precum și contribuția sa la îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase din mediul înconjurător” și „precum și pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase din mediul  înconjurător”  de la pagina 28 Relevanța Proiectului nu vor mai fi incluse  în Ghidul Solicitantului.
Vă recomandăm utilizarea informațiilor actualizate în vederea elaborării și depunerii cererilor de finanțare.