Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

ERATA 30.10.2014 RO04

Erată la GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru
PROGRAMUL RO04 -
REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE
 
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 2:  „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”
 
 

 
Vă informăm că pentru cererile de propuneri de proiecte, lansate în cadrul Programului RO04,  depunerea scrisorii de intenție cu semnăturile reprezentanților legali ai partenerilor străini, în original, așa cum se solicită în Anexa 2.4 - Scrisoare de intenţie privind parteneriatul, nu este obligatorie. Vor fi acceptate și scrisorile de intenție privind parteneriatul care dovedesc efectuarea corespondenței de semnare a acestora, prin intermediul faxului.
 
Vă informăm, de asemenea, că doar în cazul partenerilor străini în locul documentului de înființare a instituției, solicitat în prezent în limbile română și engleză, se poate depune o declarație pe propria răspundere, semnată de către reprezentantul legal al instituției partenere, în care să se precizeze anul de înființare al instituției, tipul de document prin care instituția parteneră a fost înființată (Ex. Hotărâre de Guvern/Lege/Ordin de Ministru/etc.) și domeniul sau domeniile de activitate ale instituției partenere, în limbile română și engleză.