Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

ERATA 03.11.2014 RO02

Erată la GHIDUL APLICANTULUI
pentru
PROGRAMUL RO02 -
BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR
 
Apel pentru proiecte nr. 1-3/2014
 
 

 
Vă informăm că pentru Aplicaţiile pentru propuneri de proiecte, lansate în cadrul Programului RO02 BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR, Apleurile 1-3,
 
textul Capitolului 16 - Depunerea unei Cereri, Anexele Cererii de finanţare:
 
Anexa 3.5 – Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama), fişele de post pentru funcţiile din proiect, CV-urile şi declaraţiile de interese şi confidenţialitate pentru tot personalul vizat (atât pentru UIP cât şi pentru cei implicaţi în implementarea de activităţi); în cazul poziţiilor neocupate la data depunerii cererii de finanţare, sunt suficiente fişele de post.
 
Se modifică, după cum urmează:
 
Anexa 3.5 – Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama), fişele de post pentru funcţiile din proiect, CV-urile pentru tot personalul vizat (atât pentru UIP cât şi pentru cei implicaţi în implementarea de activităţi); în cazul poziţiilor neocupate la data depunerii cererii de finanţare, sunt suficiente fişele de post.
 
Astfel, se elimină obligativitatea depunerii la Dosarul cererii de finanţare a declaraţiilor de interese şi de confidenţialitate pentru personalul implicat în implementarea activităţilor din cadrul Propunerii de proiect.