Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

ERATĂ 03.11.2014 RO04

Erată la GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru
PROGRAMUL RO04 -
REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE
 
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”
Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 2:  „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”
 
 
Vă informăm că, pentru cererile de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului RO04,  textul Capitolului 15 – Metoda de depunere a cererii, Anexele Cererii de finanţare:
 
Anexa 3.5 – Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama), fişele de post pentru funcţiile din proiect, CV-urile şi declaraţiile de interese şi confidenţialitate pentru tot personalul vizat (atât pentru UIP cât şi pentru cei implicaţi în implementarea de activităţi) în cazul pozițiilor neocupate la data depunerii cererii de finanțare, sunt suficiente fișele de post.
 
Se modifică, după cum urmează:
 
Anexa 3.5 – Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama), CV-urile pentru personalul vizat (atât pentru UIP cât şi pentru cei implicaţi în implementarea activităţilor –unde este posibil); în cazul poziţiilor neocupate la data depunerii cererii de finanţare, este suficientă precizarea, în lista de experți, a poziției ce urmează să fie ocupată de un expert și a sintagmei “post vacant”.