Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

ANUNŢ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, a început miercuri, 28 ianuarie 2015, evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul Programului RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” şi a propunerilor de proiecte depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 1 și 2 lansate în cadrul Programului RO04 “Reducerea substanţelor periculoase”, programe finanțate prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.
Implementarea Programului RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” urmărește o îmbunătățire a stării ecosistemelor, precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună.
Perioada de implementare a proiectelor se va derula de la data semnării contractului de finanțare, până în data de 30 aprilie 2016. Solicitanții eligibili în cadrul Programului RO02 – “Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor” sunt autorități publice și organizații neguvernamentale.
Implementarea Programului RO04 “Reducerea substanţelor periculoase” urmărește prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și mediului prin consolidarea capacității entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase și prin îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediu.
Perioada de implementare a proiectelor se va derula de la data semnării contractului de finanțare până în data de 30 aprilie 2016. Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO04 „Reducerea substanțelor periculoase” sunt autorități și instituții publice.
Informaţii suplimentare privind aceste Apeluri de propuneri de proiecte puteţi găsi pe web site-ul dedicate programelor de mediu la adresa: www.eeagrantsmediu.ro .