Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ

 
 
INFORMARE DE PRESA

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat clasamentul final al propunerilor de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, a aprobat joi, 09 aprilie 2015, clasamentul final al propunerilor de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul Programelor RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” și RO04 Reducerea substanţelor periculoase”, finanțate în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.
Clasamentul a fost întocmit pe baza recomandărilor membrilor Comitetelor de Selecție, care au analizat propunerile de proiecte depuse în cadrul apelurilor și a rezultatelor obținute în urma evaluării acestora.
În cadrul Programului RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” au fost obținute următoarele rezultate:
- Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1 - Studii şi formare privind contribuţia ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice
- 4 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare;
- 8 propuneri de proiecte au fost incluse pe lista de rezervă;
- 4 propuneri de proiecte au fost respinse.
- Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 2 - Creşterea capacităţii pentru gestionarea şi monitorizarea culoarelor ecologice
- 1 propunere de proiect a fost selectată pentru finanțare;
- 1 propunere de proiect a fost inclusă pe lista de rezervă;
- 1 propunere de proiect a fost respinsă.
- Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 3 - Scheme de restaurări vaste ale ecosistemelor
- 3 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare;
- 2 propuneri de proiecte au fost incluse pe lista de rezervă;
- 1 propunere de proiect a fost respinsă.
În cadrul Programului RO04 Reducerea substanţelor periculoase” au fost obținute următoarele rezultate:
- Cererea de propuneri de proiecte nr. 1 - Instrumente suport pentru luarea deciziilor
- 5 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare;
- 8 propuneri de proiecte au fost incluse pe lista de rezervă;
- 5 propuneri de proiecte au fost respinse.
- Cererea de propuneri de proiecte nr. 2 - Campanii de formare și conștientizare
- 2 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare;
- 1 propunere de proiect a fost inclusă pe lista de rezervă;
- 1 propunere de proiect a fost respinsă.
Clasamentul final este disponibil pe website-ul dedicat programelor de mediu: www.eeagrantsmediu.ro