Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ

 
 
COMUNICAT DE PRESĂ

 
 
În data de 30.07.2015, la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1 a avut loc conferința de lansare a proiectului Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice (EnviroAMR)”, finanțat prin granturi SEE în cadrul Programului RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase.
Prezentarea a avut loc în cadrul primului workshop de transfer de metode, intitulat ”Punerea în aplicare a ghidului EUCAST pentru testarea sensibilității antimicrobiene a bacteriilor izolate din mediul înconjurător”. La întâlnire au fost prezenți membri ai echipei de implementare și reprezentanți ai factorilor interesați: universități, Compania de Apă Someș S.A, Compania de Apă Arieș S.A., Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, INSP Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, institute de cercetare etc.
Proiectul contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor generale ale Programului RO04 - Reducerea substanțelor periculoase, în mod specific la monitorizarea și reducerea poluării mediului înconjurător cu antibiotice și microorganisme rezistente la antibiotice, în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin planurile de acțiuni adoptate.
Obiectivele specifice ale proiectului contractat sunt:
O1. Dezvoltarea metodelor specifice pentru monitorizarea antibioticelor şi a rezistenței la antibiotice în diferite probe printr-o abordare combinată, chimică şi biologică (fenotipică, genotipică şi metagenomică).
O2. Constituirea unei colecții de tulpini cu rezistenţă antimicrobiană, izolate din mediul înconjurător, care vor fi disponibile pentru cercetări viitoare.
O3. Formarea unei baze de date preliminare a secvenţelor genelor de rezistență şi a biomarkerilor genetici pentru o identificare precisă a tulpinilor rezistente izolate din mediul înconjurător şi a genelor de rezistenţă asociate.
O4. Inventarierea conţinutului de antibiotice şi a focarelor de rezistenţă antimicrobiană în diferite medii din judeţul Cluj, România.
O5. Testarea eficienței nanotehnologiei (nanotuburi de carbon) pentru îndepărtarea antibioticelor și a microorganismelor rezistente din apele reziduale.
O6. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare şi a unui centru bioinformatic dedicat pentru studii de ultimă generaţie privind rezistența la antibiotice în mediul înconjurător prin abordări genotipice şi metagenomice.
Prin proiect se urmărește atingerea următorilor indicatori:
  • dezvoltare și optimizare de metode;
  • crearea unei baze de date sub forma unei colecții de tulpini izolate din mediul înconjurător, rezistente la antibiotice;
  • protocoale optimizate pentru analiza datelor;
  • sesiuni de instruire activă atât pentru îmbunătățirea deprinderilor tehnice ale echipei de implementare, cât și pentru transferul unor metode propuse către factorii interesați;
  • dezvoltarea unui ghid metodologic pentru monitorizarea reziduurilor de antibiotice și a rezistenței antimicrobiene în mediu.
Proiectul, al cărui promotor este Institutul de Cercetări Biologice Cluj, filială a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, are o durată de 12 luni si o valoare de aprox. 1.000.000 euro.
 

Proiect: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice (EnviroAMR), finanțat prin Mecanismul SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase.