Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ (WETECOS)

Contact:
Monica Matei
Mădălina Boboc
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) București 

Tel: +4021-305.26.00
Email:     monica.matei@incdpm.ro, madalina.boboc@incdpm.ro
Website: www.incdpm.ro
 
București, România, 14.10.2015


 
COMUNICAT DE PRESĂ
Conferința de lansare a proiectului „Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice’’ (WETECOS)
 
Miercuri, 14 octombrie 2015, la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, a avut loc conferința de lansare a Proiectului „Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice’’ (WETECOS).
Proiectul, în valoare totală de 497.897,91 Euro, este finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02 - Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, Apelul nr. 1 – Studii și formare privind contribuția ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice.
Obiectivul general al proiectului constă în cartarea şi evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena prin utilizarea particularizată pentru România a recomandărilor UE prevăzute în rapoartele MAES privind îndeplinirea obiectivelor Acţiunii 5 din cadrul Strategiei UE în domeniul biodiversităţii. Prin implementarea proiectului se va contribui la creșterea nivelului de informare, conștientizare și educație cu privire la starea ecosistemelor și a beneficiilor furnizate de serviciile acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Studierea metodologiei pentru cartarea şi evaluarea serviciilor de ecosisteme recomandate prin rapoartele MAES şi alte documente recomandate;
  • Adaptarea metodologiei MAES pentru zonele umede la particularităţile din România;
  • Aplicarea metodologiei particularizate pentru România la cartarea și evaluarea ecosistemelor și a serviciilor din zona umedă pilot Divici-Pojejena;
  • Identificarea indicatorilor care definesc contribuția serviciilor de ecosisteme la sectoarele economice;
  • Creșterea nivelului de cunoștințe, informare și sensibilizare a publicului interesat cu privire la beneficiile furnizate de serviciile de ecosisteme.
 
Prin proiect se urmărește atingerea următorilor indicatori:
  • Bază de date privind modalitatea de cartare şi evaluare a ecosistemelor şi serviciilor acestora;
  • Metodologie de cartare si evaluare a ecosistemelor şi serviciilor oferite de zonele umede, adaptată la particularitațile din România;
  • Studiu privind cartarea și evaluarea cantitativă a valorii serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena;
  • Studiu privind contribuția serviciilor furnizate de zona umedă pilot la principalele sectoare economice.
Proiectul, al cărui promotor este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, este implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetare pentru Bioeconomie din Norvegia (NIBIO) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea. Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni, începând cu luna septembrie 2015.
La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Institutului de Cercetare pentru Bioeconomie din Norvegia (NIBIO), Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), Gărzii Naționale de Mediu, ANCSI și Universității din București.
 
Persoane de contact:
Monica Matei, telefon: +4021-305.26.00, e-mail:
monica.matei@incdpm.ro.
Mădălina Boboc, telefon: +4021-305.26.00, e-mail: madalina.boboc@incdpm.ro
 
Notă informativă:
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București desfășoară activități de cercetare aplicativă și fundamentală în ingineria mediului, ecologie, protecția mediului și managementul resurselor.
 
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi
www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.
# # #