Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ

 
26 octombrie 2015
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
 Comitetul de Cooperare II pentru Programele RO02 și RO04 finanțate din granturi SEE: Grad de contractare de 100% a fondurilor alocate României

 
 
În perioada 21 – 23 octombrie 2015 s-a desfășurat, în localitatea Dunavățu de Jos, jud. Tulcea, Comitetul de Cooperare II pentru Programele RO02 și RO04 finanțate din granturi SEE. Întâlnirea a avut ca scop evaluarea stadiului derulării Programelor RO02 și RO04 pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program.
La eveniment au participat Membrii Comitetului de Cooperare, respectiv reprezentanți ai  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP (în calitate de Operator de Program), ai Parterului de Program din statul donator (Agenția Norvegiană de Mediu), precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (Autoritatea de Certificare și Plată) și ai Ministerului Fondurilor Europene (Punct Național de Contact).
 
Două puncte importante menționate în agenda de lucru aferentă evenimentului au fost:
  • stadiul contractării și examinarea rezultatelor implementării în cadrul Programelor RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor și RO04 – Reducerea substanțelor periculoase;
  • stadiul atingerii obiectivelor propuse în cadrul proiectelor derulate prin cele două programe.
 
De asemenea, discuțiile au vizat situația economico-financiară pe programe, problemele apărute în implementarea proiectelor, precum și riscurile ce pot apărea în procesul de implementare. Un alt punct pe ordinea de zi a fost elaborarea unui plan de acțiuni bilaterale, astfel încât fondurile disponibile în acest sens să fie utilizate într-un mod cât mai eficient.
 
În ceea ce privește gradul de contractare, partenerii norvegieni au apreciat faptul că s-au semnat contracte care acoperă nivelul maxim de 100% al fondurilor alocate pentru ambele programe. Cele 16 proiecte (unul predefinit) semnate pe RO02 și cele 10 (unul predefinit) contractate pe RO04 se află în derulare, iar partenerul norvegian a subliniat că este foarte importantă monitorizarea continuă a implementării acestora de către Operatorul de Program pentru evitarea întârzierilor de orice fel.
 
Participanții la reuniune au decis intensificarea colaborării tuturor părților implicate pentru asigurarea bunei derulări a tuturor proiectelor ce au fost contractate, atât din punct de vedere economico-financiar, cât și pentru evitarea apariției oricăror riscuri și probleme în implementare.
 
Pentru Planul de Acțiuni Bilaterale, s-a decis ca eventualele seminarii, conferințe și schimburi de experiență, sau oricare alte forme de cooperare ce vor fi organizate, să vizeze țări cu o bogată experiență în utilizarea granturilor SEE, care să prezinte modele de bune practici în acest domeniu, modele ce vor putea fi preluate cu succes și de România. În același timp, partea norvegiană a sugerat să se lanseze apeluri, iar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să stabilească potențialii beneficiari eligibili.
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, derulează 3 Programe finanțate în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, respectiv Programul RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, Programul RO04 – Reducerea substanțelor periculoase și Programul RO07 – Adaptarea la schimbările climatice.
 
Bugetul total alocat României este de peste 34 de milioane de euro, distribuit astfel:
17.647.057 Euro – pentru Programul RO02 - Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor,
11.764.706 Euro – pentru Programul RO04 - Reducerea Substanțelor Periculoase,
  5.078.116 Euro – pentru Programul RO07 – Adaptare la Schimbări Climatice.
 
Informații suplimentare despre granturile SEE și norvegiene pot fi accesate pe paginile web  
www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro,și http://eeagrantsmediu.ro/ .