Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ 21/18.01.2016

 
Contact: Melinda Dragomir
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu                               
Tel: +40269422653
email:office.caleaverde@apmsb.anpm.ro
Sibiu, România, 15.01.2016
 
COMUNICAT DE PRESĂ 21/18.01.2016
 Atelier de lucru  pentru evaluarea riscului și vulnerabilităților  în
 Municipiul Brașov
 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”, anunță continuarea atelierelor de lucru (workshop-uri) pentru evaluarea riscului și vulnerabilităților în cele 3 municipii Sibiu, Brașov și Tg. Mureș, în scopul elaborării strategiilor și planurilor de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice.  
Atelierul de lucru va avea loc în perioada 19 – 21  ianuarie 2016, în Predeal, Hotel Carpați, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, județul Brașov, având ca tematică principală evaluarea riscului și vulnerabilităților, identificarea zonelor și sectoarelor vulnerabile în municipiul Brașov în vederea elaborării strategiei și planului de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice, conform activității 2.1.2 din proiect. La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile, agenți economici, parteneri ai proiectului. 
 
Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, website  http://caleaverde.ro, https://www.facebook.com/CaleaVerde, tel: +40740542008.
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.
 
Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115 euro  este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.
 
###
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.