Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect finanţat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia
Proiectul “Sistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” este susținut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substanțelor Periculoase”, 
Beneficiar: Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB)
Contract nr. 3452 din 19.05.2015
Numărul de înregistrare în IBB: 1788 din 19.05.2015
Acronim: BioMonRo


COMUNICAT DE PRESĂ


06 Iunie 2015

Workshop cu tema “ Sistemul național de biomonitorizare a metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)”

Institutul de Biologie București al Academiei Române, în calitate de promotor de proiect, a organizat, marți 31 mai 2016, un workshop cu tema “Sistemul național de biomonitorizare a metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)”.
La eveniment au fost prezenți 42 de participanți, precum și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

În cadrul workshop-ului a fost prezentat sistemul de biomonitorizare pe termen lung  a bioacumulării metalelor grele aeropurtate, dezvoltat în cadrul proiectului. A fost explicată funcţionalitatea  sistemului, prin modul în care acesta asigură stocarea, integrarea, prelucrarea şi raportarea datelor de monitorizare. De asemenea, a fost exemplificată şi componenta de avertizare/informare atunci când în anumite zone sunt depașite concentraţiile maxime admise de metale grele și s-au discutat modalitățile de stabilire a pragurilor de avertizare/ informare, pentru fiecare metal în parte. S-a pus în discuție modul de corelare al datelor obținute prin biomonitorizare cu parametrii de calitate a aerului, monitorizați în cele peste 100 stații de pe toată suprafața României care alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA)
Concluzia generală a workshop-ului a fost că sistemul dezvoltat prin proiect se constituie într-un instrument suport extrem de util pentru luarea deciziilor privind îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro, www.norwaygrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro
Detalii suplimentare puteti obtine de la beneficiarul proiectului Institutul de Biologie Bucureşti – Academia Română, la tel. 0212219202, fax: 0212219071. Persoană de contact: Dr. Ştefănuţ Sorin – Manager de proiect (e-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro)