Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ

Contact: Melinda Dragomir
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu    
Tel: +40269422653
email:office.caleaverde@apmsb.anpm.ro
Sibiu, România, 07.06.2016

COMUNICAT DE PRESĂ 27/07.06.2016 
Ziua Mondială a Mediului 


Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Mediului, având deviza anului 2016 “Nebuni după natură”, a desfăşurat vineri 03 iunie 2016, activităţi de informare conştientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice la Liceul Teoretic “C. Noica”  din Sibiu,  iar  marţi, 7 iunie 2016, a organizat premierea şcolilor participante la concursul “Şcoala mea se adaptează”. 


Cele 9 şcoli participante la concursul “Şcoala mea se adaptează”, din municipiile Sibiu, Braşov şi Tg. Mureş, au amenajat/reabilitat o parte din spaţiile verzi din incintă, prin plantarea de arbori, arbuşti şi alte plante autohtone, în acest scop beneficiind de o sumă de maxim 500 lei, acordată din bugetul proiectului ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”. Liceul Teoretic “C. Noica”  din Sibiu, Şcoala Gimnazială ”N. Orghidan” din Braşov şi Şcoala Gimnazială ”A.I.Cuza” din Tg. Mureş, au fost premiate cu câte o staţie meteo, având  scop didactic.     

Spaţiile verzi amenajate/reabilitate înscrise în concurs pot fi vizualizate pe website-ul proiectului, la adresa http://caleaverde.ro sau https://www.facebook.com/CaleaVerde. 

"Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un îndemn de a acţiona unitar pentru protejarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare. În agenda de celebrare a evenimentului am inclus activităţi educative care să contribuie  la promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile, în scopul asigurării unui viitor prosper şi sigur din punct de vedere ecologic.” -  a afirmat Ionel Stelian Naicu, Director executiv al APM Sibiu.


Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, website  http://caleaverde.ro, https://www.facebook.com/CaleaVerde, tel: +40740542008.


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat. 
Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” cu o valoare total eligibilă de 4.628.535 euro, beneficiază de o finantare în valoare de 3.934.254,75 euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin Granturile SEE 2009 – 2014 și o cofinanțare în valoare de 694.280,25 euro,  asigurată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Programului RO07 Adaptarea la schimbările climatice. 
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.