Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

COMUNICAT DE PRESA

17 octombrie 2016
  
COMUNICAT DE PRESĂ
Continuă vizitele de monitorizare ale Operatorului de Program, MMAP, la proiecte finanțate prin granturi în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014
  
În perioada 10 – 14 octombrie 2016, o delegație a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a efectuat o vizită de monitorizare „la fața locului”, în calitate de Operator de Program, la două din proiectele finanțate prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului RO02 – Biodiverisitate și servicii ale ecosistemelor: 

  • „Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea – Fortuna, componentă a siturilor Natura2000 ROSPA 0031 şi ROSCI0065 din rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RESTAURARE - DD)” implementat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea 
  • „Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice si terestre din Ostrovul Fundu Mare, (RE – F.Mare)”, implementat de RNP ROMSILVA Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei R.A.
 
S-a constatat că activitățile din cadrul proiectelor sunt în plină derulare, iar echipele responsabile de implementare fac eforturi susținute pentru finalizarea cu succes a acestora.
 
Mai multe detalii privind granturile SEE 2009 -2014, precum și despre cele două proiecte se regăsesc la următoarele link-uri:
 
www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro, www.eeagrantsmediu.ro
 
http://restoration-dd.ddni.ro
http://www.wildwetlandbraila.ugal.ro/
 
 
DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE

 

Imagini