Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Ştiri

Ştiri

Lansare 3 apeluri de propuneri de proiecte

 
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014
Programul RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice lansează 3 apeluri de propuneri de proiecte, cu un buget total de peste 9,7 mil Euro
 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Operator de Program, lansează astăzi, 28 august, 3 apeluri pentru propunerile de proiecte din cadrul Programului RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.
Implementarea acestui program urmărește o îmbunătățire a stării ecosistemelor, precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună. Perioada de depunere a proiectelor, pentru cele 3 apeluri, va fi până la 28 octombrie 2014, ora 17:00, implementarea lor urmând să se deruleze, de la data semnării contractului de finanțare, până la 30 aprilie 2016.
Solicitanții eligibili în cadrul Programului RO02 - Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor sunt autorități publice și organizații neguvernamentale.
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: “STUDII ŞI FORMARE PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR NATURALE LA PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE” beneficiază de un buget disponibil de 2.000.000 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 400.000 Euro, iar valoarea maximă este 500.000 Euro.
Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.
Procent maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100% pentru autoritățile publice și 90% pentru organizațiile neguvernamentale.
Proiectele vor trebui să vizeze îmbunătățirea cunoștințelor și a politicilor privind contribuția ecosistemelor în sectorul economic. Acest obiectiv se poate atinge prin pregătirea de studii privind contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate și a rapoartelor privind sprijinirea politicilor publice în special în ceea ce privește principalele sectoare economice din România. 
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: “CREŞTEREA CAPACITĂŢII PENTRU GESTIONAREA ŞI MONITORIZAREA CULOARELOR ECOLOGICE” are un buget disponibil de 1.500.000 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 1.500.000 Euro, solicitanții eligibili fiind numai autoritățile publice. Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%.
Proiectele ce pot fi depuse în cadrul acestui apel vor trebui să urmărească dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice în cadrul “Dezvoltării metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor ecologice și identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice”.
După implementarea Programului, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice va folosi metodologia elaborată pentru a desemna coridoarele ecologice conform legislației naționale. În procesul de dezvoltare a metodologiei, Promotorul de Proiect va organiza consultații periodice și va implica părțile interesate relevante (de exemplu, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate publică responsabilă de politicile privind conservarea biodiversității).
Pentru monitorizarea și gestionarea coridoarelor ecologice, este necesară formarea și creșterea gradului de conștientizare a diferitelor părți interesate, precum: administratori de arie protejată, instituții publice, operatori economici, proprietari de terenuri etc.
În cadrul acestui apel sunt prevăzute măsuri și priorități, precum: dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor ecologice, identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice și formarea de specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a coridoarelor ecologice.
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 3: “SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR” dispune de un buget de 6.270.214 Euro. Alocarea totală pentru acest apel poate fi mărită în cazul în care se identifică și aprobă de către Statele Donatoare resurse suplimentare pentru acest apel. Valoarea minimă a grantului solicitat este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 2.000.000 Euro.
Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt autoritățile publice iar procentul maxim al finanțării nerambursabile per proiect este de 100% (pentru autoritățile publice).
Proiectele ce pot beneficia de finanțare, în cadrul acestui apel, trebuie sa aibă ca scop recuperarea sistemelor fragmentate în zonele protejate. De asemenea solicitanții sunt invitați să depună propuneri de scheme pentru restaurări vaste ale ecosistemelor protejate.
 
Informații suplimentare:
Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reunește Statele Membre ale Uniunii Europene și 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), într-o piață internă bazată pe libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistența nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistență financiară totală de 190,75 milioane Euro.
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între Statele Donatoare și statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.
Documentele suport şi informaţii suplimentare privind aceste Apeluri de propuneri de proiecte puteţi găsi la adresa: www.eeagrantsmediu.ro