Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

COMUNICAT DE PRESĂ București, 24 februarie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 24 februarie 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

În calitate de beneficiar, Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului  Câmpina, derulează proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Municipiul Câmpina”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, granturi asigurate de către Statele Donatoare,  Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității UAT Municipiul Câmpina de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoia de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea de cunoștințe și îmbunătățirea capacității de gestionare a schimbărilor climatice și impactul acestora prin elaborarea de strategii și planuri de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpina.
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și a nevoii de atenuare a efectelor acestora și a capacității de răspuns a autorității publice locale în contextul actual, prin acțiuni de informare și implicare a angajaților la nivelul autorității publice locale.

 

Valoarea totală a proiectului este 611.497 lei din care 608.522 lei reprezintă contribuția financiară nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 12 luni.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la reducerea sau la prevenirea eliberării dioxidului de carbon și a metanului în atmosferă, dar și la o economie integrate a schimbărilor climatice pe aria unității administrativ teritoriale.

 

DIRECȚIA DE ACCESARE FONDURI EXTERNE

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants