Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă Martie 2022

Comunicat de presă

Martie 2022

Plan de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru Alba Iulia, prin granturi SEE/Norvegiene

 

Cu toții avem datoria de a combate schimbările climatice și efectele acestora. Municipiul Alba Iulia a înțeles din timp că schimbările climatice nu sunt doar un subiect stringent pe agenda de mediu a ultimilor ani.

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

În calitate de beneficiar, Primăria Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA,  derulează proiectul Creșterea capacității de atenuare şi adaptare la schimbările climatice a Municipiului Alba Iulia” – acronim „CRESC Alba Iulia, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, granturi asigurate de către Statele Donatoare,  Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Valoarea totală a proiectului este 399.282,00 lei din care 607.938,00 lei (100% nerambursabilă), reprezintă contribuția financiară nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 12 luni.

 

Se înțelege de la sine că sunt necesare măsuri concrete de atenuare și adaptare.

Unul dintre documentele programatice în domeniu va fi realizat prin implementarea acestui proiect.

Ne referim la „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030. Documentul va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare.

Inițiativa este sinonimă și cu proiectarea și dezvoltarea de acțiuni concrete în această direcție prin realizarea unui Studiu de specialitate privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia și propunerea unui set de soluții

pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale din aceste zone. Proiectul vine astfel în întâmpinarea unor vulnerabilități identificate de Primărie, a căror soluții vor fi parte integrantă a unui document strategic, cu măsuri concrete pentru atenuare și adaptare la schimbări climatice.

„ Proiectul „CRESC Alba Iulia“ e o piesă esențială din marele puzzle al transformării orașului nostru într-unul rezilient, sustenabil, prietenos în egală măsură cu oamenii și natura, în acord cu programul de finanțare. Este un mare pas înainte în parcursul nostru național și european. Documentele strategice ce vor fi realizate prin proiect vor deveni repere punctuale solide pentru corectarea problemelor cunoscute sau mai puțin știute ale municipiului nostru. De aceea nu putem fi decât recunoscători Statelor Donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, care au și expertiza dar și resursele pentru a susține astfel de inițiative în acest domeniu”, spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Proiectul CRESC Alba Iulia este complementar cu eforturile deja depuse de către Municipiul Alba Iulia în direcția atenuării și adaptării la schimbările climatice. Municipalitatea este parte din Convenția Primarilor, are un PAEDC elaborat conform metodologiei Convenției Primarilor și raportează anual în cadrul inițiativei Carbon Disclosure Project (CDP-ICLEI Unified Reporting System).

 

Persoană de contact: Nicolae Neag/Expert comunicare proiect

email : cresc@apulum.ro.

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants