Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

INFORMARE – Acordul pentru Programul ”Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”- RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2019 a fost modificat

La data de 28 august 2020, a intrat în vigoare modificarea Acordului pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme” (RO-Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Adendumul la Acordul de Program și Acordul de Program aprobat cu modificări, sunt disponibile mai jos:

Addendum nr.2 RO-Mediu

Acord de Program RO-Mediu

Programul RO-Mediu se adresează, ca solicitanți eligibili, instituţiilor/autorităţilor publice locale şi municipalităţilor, instituţiilor de cercetare în domeniul mediului și ONG-urilor.

Informatii relevante

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, publica listele aplicatiilor de proiecte selectate pentru finantare si aplicatiilor de proiecte de rezerva– Apelul de proiecte nr. 3 „Implementarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice, in municipalitati

pcdata

ANUNȚ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, mulțumește potențialilor beneficiari care au depus în sesiunea deschisă în perioada 30.12.2020 – 29.03.2021, aplicații de finanțare în cadrul Schemei de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, cu un buget total de 1.000.000 euro.

pcdata

APELUL PENTRU PROPUNERI Nr. 3 „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

pcdata