Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Operator de Program pentru Programul RO-Mediu finanțat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, lansează apelul pentru schema de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Operator de Program pentru Programul RO-Mediu finanțat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, lansează apelul pentru schema de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Miercuri, 30.12.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul RO-Mediu, a lansat primul apel pentru propuneri de aplicații – ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu pentru schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare în municipalități” este de 1.000.000 Euro, reprezentând: 850.000 Euro (85%) – contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv grant; 150.000 Euro (15%) – contribuția națională.

Prin schema de granturi mici pentru „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, Programul RO-Mediu își propune creșterea capacităţii autorităţilor locale privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

De asemenea, Programul RO-Mediu va consolida capacitatea entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației europene și a strategiilor privind protecția mediului, respectiv în domeniile: ecosisteme și biodiversitate, prin sprijinirea restaurării turbăriilor/zonelor umede, poluarea cu substanțe chimice și deșeuri periculoase, prin creșterea capacității de a aborda riscurile datorate poluării cu deșeuri, adaptarea la schimbările climatice, încurajând punerea în aplicare a planurilor de adaptare și atenuare, și  informații geografice integrate pentru mediu și UE (instrumente îmbunătățite de informare pentru decidenții responsabili).

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), pot fi beneficiari eligibili ai acestui apel, dacă îndeplinesc condițiile:

  • sunt înregistrate ca persoane juridice în România sau în unul din Statele Donatoare;
  • pot desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu;
  • se încadrează în una din categoriile menționate.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 29 martie 2021, ora 17:00, termen de înregistrare efectivă la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, Nr. 12, București, Sectorul 5, România. Solicitanților li se recomandă să nu aștepte până la acest moment pentru a depune aplicațiile de finanțare.

Data depunerii aplicației va fi considerată data confirmării de primire cu număr de înregistrare de la Operatorul de Program. Dacă aplicantul nu primește numărul de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de Program.

Cererile de finanțare vor fi depuse la Operatorul de Program, în 1 exemplar în format letric, în limbile română și engleză și 1 copie electronică (format pdf pe CD / DVD etc.), însoțite de o scrisoare de înaintare datată și înregistrată în cadrul instituției/entității Solicitantului.

În cazul în care există diferențe între versiunea în format letric și cea electronică, versiunea pe suport hârtie va prevala. De asemenea, în cazul în care sunt remarcate diferențe de conținut între versiunea letrică și cea electronică (informații lipsă, informații suplimentare, valori diferite etc.), Operatorul de Program poate decide respingerea proiectului!

Informații suplimentare cu privire la apelul pentru propuneri de aplicații, datele de contact precum și documentele suport pot fi găsite/accesate pe website-ul dedicat, la adresa:

Lansarea Schemei de Granturi Mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” / Launch of the Small Grants Scheme (SGS-1) ”Development of adaptation and mitigation plans in municipalities”

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants