Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Schema de granturi mici (SGS-1) „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Obiectiv: sprijinirea municipalităților în elaborarea „Planurilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”, cu scopul de a asigura o economie integrată a schimbărilor climatice, realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung și măsurile de adaptare a politicilor / programelor naționale și locale și de sensibilizare / informare cetățeni. Vor fi finanțate maximum 8 proiecte.

În cadrul acestei scheme de granturi mici se vor finanța un număr de maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Ulterior, prin lansarea următorului apel de propuneri (apelul de propuneri nr. 3) denumit “Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice”, se va desfășura o competiție de proiecte în vederea selectării a 4 cele mai realistice și adecvate planuri dintre cele 8 elaborate prin intermediul cărora se vor putea pune în practică măsurile de adaptare planificate.

STADIU: APEL DESCHIS (data lansării 30.12.2020)

TERMEN: 29.03.2021, la ora 17:00.

BUGET ALOCAT: 1.000.000 EUR

RATA DE SUBVENȚIE A PROIECTULUI: 100% din costurile totale eligibile pentru Promotorul de Proiect aparținând instituțiilor publice cu responsabilități în protecția mediului și / sau protecția naturii (locale sau regionale – municipale / județene – autorități), în parteneriat cu ONG-uri / IMM-uri / instituții de cercetare / instituții academice din România și / sau State Donatoare

Valoare minimă: 100.000 €; Valoare maximă: 125.000 €

Informatii relevante

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, publica listele aplicatiilor de proiecte selectate pentru finantare si aplicatiilor de proiecte de rezerva– Apelul de proiecte nr. 3 „Implementarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice, in municipalitati

pcdata

ANUNȚ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, mulțumește potențialilor beneficiari care au depus în sesiunea deschisă în perioada 30.12.2020 – 29.03.2021, aplicații de finanțare în cadrul Schemei de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, cu un buget total de 1.000.000 euro.

pcdata

APELUL PENTRU PROPUNERI Nr. 3 „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

pcdata