Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă 4 aprilie, 2022 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Comunicat de presă

 4 aprilie, 2022

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

 

În calitate de beneficiar, Primăria Municipiului Bistrița, derulează proiectul “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, granturi asigurate de către Statele Donatoare,  Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității locale de adaptare inteligentă și rapidă la gravitatea provocărilor legate de atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

  • stimularea rezilienței locale la schimbările climatice prin promovarea infrastructurii albastre-verzi;
  • integrarea aspectelor legate de reziliența la schimbările climatice în procesul de identificare a soluțiilor tehnice privind:

–  amplasarea locală a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații;

– identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;

– construcția   și   renovarea  clădirilor  în general, a celor publice în special, ca parte a adaptării la noua legislație privind performanța energetică a clădirilor din perioada 2020-2021;

– zonele cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice).

 

Valoarea totală a proiectului este de 119.834,43 euro/593.156,47 lei din care 101.859,27 euro (85%)    reprezintă finanțare din MF SEE,  17.975,16 euro (15%) reprezintă finanțare din Bugetul Național,

iar perioada de implementare este de 12 luni.

 

Principalele rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt realizarea Strategiei    privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice precum și a Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice și elaborarea a patru studii de fezabilitate, astfel: Studiu fezabilitate privind dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde – albastru, Studiu fezabilitate privind identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale, Studiu fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații și Studiu fezabilitate privind identificarea la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice).

 

Persoană de contact: Andrada Ormenișan, asistent manager proiect

Telefon: 0744539350

Email : andrada.ormenisan@primariabistrita.ro.

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants