Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă Proiectul ”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimările climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”

 

Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar, alături de partenerii săi, Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică București și University of Iceland, derulează proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

În data de 10 noiembrie 2022 a fost organizat workshopul ”Academia Fondurilor Europene” organizat de Asociația pentru Dezvoltare Organizațională sub patronajul Consiliului Județean Prahova și susținut de OMV Petrom. Pentru succesul tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic sunt necesare acțiuni de cooperare între autoritățile publice locale și companii care să implice și recomandările ONG-urilor, mediatorilor și facilitatorilor pentru investiții cu  fonduri europene.

 

În cadrul acestui întâlniri, Consiliul Județean Prahova în calitate de Promotor, a participat cu scopul diseminării informațiilor referitoare la provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării la nivel local cât și regional.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Municipiul Ploiești, de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

 

Valoarea totală a proiectului este de 605.000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514.250,00 lei iar valoarea eligibilă nerambursbilă  din bugetul național (15%) este 90.750,00 lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova, respectiv, pentru municipiul Ploiești.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice din județ, UAT oraș Comarnic, UAT oraș Breaza, UAT oraș Boldești-Scăieni, UAT oraș Slănic, UAT comuna Tomșani, UAT comuna Chiojdeanca, UAT comuna Baba Ana, UAT comuna Cocorăștii Mislii, UAT comuna Starchiojd, UAT comuna Plopu, UAT comuna Mănești și Agenția Județeană a Forței de Muncă Prahova.

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants