Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă     Studiu pentru identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale din Alba Iulia, prin granturi SEE/Norvegiene

 

Comunicat de presă

Studiu pentru identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale din Alba Iulia, prin granturi SEE/Norvegiene

Municipiul Alba Iulia, alături de partenerul Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), derulează proiectul „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Ca urmare a schimbărilor climatice globale, experimentăm fenomene meteorologice extreme, manifestate prin perioade de secetă prelungite, urmate de averse de ploi foarte puternice. Tabloul descris se verifică și în Alba Iulia, în ultimii ani. Un exemplu concret de situație este cea în care sistemul de canalizare nu face față cantităților excesive de apă meteorică, mai ales în zonele joase ale municipiului.

Din cele expuse mai sus, se înțelege nevoia de a proiecta și de a gândi, pe baza unor principii de sustenabilitate, soluții optime de colectare și evacuare a apelor din precipitații.

Prin proiectul menționat, se va elabora „Studiul privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia”. Inițiativa reprezintă o primă acțiune concretă de reducere a efectelor schimbărilor climatice pe care le resimțim tot mai frecvent și cu intensitate tot mai mare.

Studiul de specialitate va avea la bază o analiză cantitativă a datelor, cât şi o analiză calitativă, în vederea identificării zonelor vulnerabile la precipitații de mare intensitate din arealul municipiului Alba Iulia. Specialiștii implicați în realizarea studiului  vor propune și un set de măsuri concrete și coerente pentru îmbunătățirea capacității de gestionare a colectării apelor pluviale din zonele problematice identificate.

Consider că studiul ce se va realiza prin proiect va deveni un reper punctual solid pentru corectarea problemelor cunoscute sau mai puțin știute ale municipiului Alba Iulia. CRESC Alba Iulia este unul dintre proiectele care vin în întâmpinarea unor vulnerabilități identificate de Primărie, ale căror soluții vor fi parte integrantă a unui document strategic, cu măsuri concrete pentru atenuare și adaptare la schimbări climatice. Și pe această cale, suntem recunoscători Statelor Donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, care au și expertiza dar și resursele pentru a susține astfel de inițiative în acest domeniu”, spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Studiul va fi realizat de către ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI MEDIU „ERNEST LUPAN” (IRCEM), iar valoarea contractului este de 127.600 lei.

Valoarea totală a proiectului CRESC este de 607.938,00 lei, 100% nerambursabilă.

Durata proiectului CRESC: până la 15 decembrie 2022.

Rezultatul central al proiectului CRESC va fi „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030. Documentul va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare.

 

Persoană de contact: Nicolae Neag/Expert comunicare proiect, e-mail: cresc@apulum.ro.

 

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants