Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Facultatea de Geografie – partener în sprijinirea eforturilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel local

COMUNICAT DE PRESĂ – Octombrie 2022

Universitatea din București, Facultatea de Geografie este partener principal în implementarea proiectului Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Proiectul este coordonat de Primăria municipiului Câmpulung și mai are ca partener Institutul Pentru Dezvoltare Durabilă din Liechtenstein.

Rezultatul principal al proiectului este reprezentat de Strategia și planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung (ADAPT Câmpulung), care își propune:

 • să asigure cadrul de implicare reală a municipalității în eforturile globale şi naționale de atingere a neutralității climatice pentru orizontul 2050;
 • să promoveze măsuri concrete pentru creșterea capacității municipiului de a se adapta la schimbările climatice;
 • să ofere un suport consistent pentru eforturile de atenuare și adaptare pentru toate sectoarele analizate: agricultură, silvicultură, resurse de apă, biodiversitate, energie, industrie, energie, transporturi, turism și activități recreative, sănătate publică, infrastructură și urbanism, asigurări, educație, informare și conștientizare;
 • să contribuie la o mai bună înțelegere a impactului variabilității și schimbărilor climatice pentru publicul larg, dar și pentru instituții publice și private.

ADAPT Câmpulung integrează rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectului de către experții Universității din București prin:

 • Analiza istorică a impactului fenomenelor meteorologice extreme la nivelul municipiului Câmpulung;
 • Elaborarea de studii de impact și scenarii climatice pentru Zona Urbană Câmpulung – elaborarea hărților climatice pentru Municipiul Câmpulung și a simulărilor climatice, luând în considerare condiţiile climatice actuale, proiecţiile schimbărilor climatice în perioada 2021-2050, pe baza scenariilor și simulărilor realizate prin metodele Representative Concentration Pathway (RCP) şi Euro-Cordex (în parteneriat cu Administrația Națională de Meteorologie);
 • Identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice: insule de căldură, analiza capacității de acumulare a căldurii a diferitelor utilizări ale terenurilor, acoperirea terenurilor (în parteneriat cu Administrația Națională de Meteorologie);
 • Analiza impactului fenomenelor climatice extreme din punct de vedere al apelor pluviale la nivelul municipiului Câmpulung;
 • Analiza de ansamblu asupra stării de sănătate a populației și locuirii, inclusiv vulnerabilitate socio-economică – riscuri și vulnerabilități ale populației, grupuri vulnerabile (morbidiate, mortalitate, bolile cu transmitere prin alimente și vectori, calitatea aerului și apei, alergeni, radiații UV, boli mentale, etc, grupuri vulnerabile);
 • Identificarea principalilor generatori de emisii de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul municipiului Câmpulung;
 • Identificarea spațiilor naturale și seminaturale cu rol critic de stocare a gazelor cu efect de seră la nivel local și regional – infrastructura verde-albastră;
 • Analiza GIS a hazardului natural și tehnogen.

ADAPT Câmpulung a fost elaborată într-o manieră participativă, rezultatele studiilor realizate de către experții din cadrul Universității din București fiind completate de contribuțiile reprezentanților instituțiilor relevante din Comitetul de coordonare și grupul de lucru, din cadrul consultărilor organizate în perioada de elaborare.

Înainte de implementarea acestui proiect, schimbările climatice erau un subiect aparent fără legătură cu municipiul Câmpulung. Ploile foarte abundente acompaniate de vânturi foarte violente, temperaturile mai ridicate decât normalul și ninsorile mult mai rare din timpul iernii sunt realități pe care chiar câmpulungenii le percep. Studiile realizate de către experții de la Universitatea din București, Facultatea de Geografie ne-au ajutat să ne dezvoltăm baza de date necesară pentru administrarea durabilă a orașului, să ne planificăm activități adecvate pentru a răspunde provocărilor societale, dar și să înțelegem că toate investițiile pe care le vom realiza trebuie să țină cont de necesitatea atingerii neutralității climatice și de nevoia reală de a proteja cetățenii și activitățile socio-economice de efectele negative ale evenimentelor climatice în schimbare”, a declarat primarul municipiului Câmpulung Elena-Valerica Lasconi.

Activitățile de cercetare științifică trebuie să depășească pragul cărților și revistelor de specialitate și să se materializeze în date și cunoștințe suport pentru procesul decizional și pentru investițiile publice. La Câmpulung Muscel am găsit o administrație locală foarte deschisă la colaborare, foarte interesată de viitor și foarte orientată în a oferi cetățenilor și mediului de afaceri un mediu cât mai curat, competitiv și sigur. Din acest motiv și Strategia și planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung, realizată în cadrul acestui proiect, este un document în care am reușit să îmbinăm ambiții, necesități și obligații”, a declarat conf. univ. dr. Ionuț Săvulescu, responsabil din partea Universității din București, Facultatea de Geografie.

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants