ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Lansarea Schemei de Granturi Mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” / Launch of the Small Grants Scheme (SGS-1) ”Development of adaptation and mitigation plans in municipalities”

RO – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează schema de granturi mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 Euro.

Termenul limită pentru depunere a propunerilor de proiect: 29 martie 2021, ora 17:00.


EN – The Ministry of Environment, Waters and Forests, as the Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021 – RO-Environment Programme, launches the Small grants scheme (SGS-1) – ”Development of adaptation and mitigation plans in municipalities”, financed under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014- 2021.

The total budget available for the call is 1.000.000 Euro.

Deadline for submission of applications: March 29th, 2021 – 17:00 (Romania time).

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: închiderea proiectului „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants