Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Proiectul ”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimările climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”

Comunicat de presă – Sinaia, 17-18 octombrie 2022

Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar, alături de partenerii săi,  Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică București și University of Iceland, derulează proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.

În perioada 17-18 octombrie 2022 a fost organizat cursul de formare ”Toate ODD sunt locale!” organizat de Asociația ”Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în cadrul proiectului ”People & Planet a Common Destiny”, cu scopul  promovării ODD – urilor, cu prioritate pe Schimbări climatice, Apă curată și sanitație, Instituții eficiente și Orașe și Comunități durabile, Pace, Justiție.

În cadrul acestui întâlniri, Consiliul Județean Prahova – Promotor, împreună cu Primăria Municipiului Ploiești – Partener 1, au organizat un workshop cu scopul diseminării informațiilor referitoare la provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării la nivel local cât și regional.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Municipiul Ploiești, de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

Valoarea totală a proiectului este de 605.000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514.250,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursbilă  din bugetul național (15%) este 90.750,00 lei. Acest Proiect are o durată de 12 luni și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru  Programul RO-Mediu,  finanțat prin Mecanismul Finaciar al SEE 2014-2021.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova, respectiv, pentru municipiul Ploiești.

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants