Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Sinteză proiect

Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

  • Rolul Primăriei Municipiului Alba Iulia: Promotor proiect;
  • Partener în proiect: Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA);
  • Durata derulării proiectului: 16 decembrie 2021-15 decembrie 2022;
  • Programul de finanțare: Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021;
  • Operatorul Programului RO-Mediu: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Obiectivul general al proiectului: este reprezentat de creșterea capacității de atenuare şi adaptare la schimbările climatice a Municipiului Alba Iulia, prin identificarea de măsuri care să determine îmbunătățirea stării mediului înconjurător, și reducerea efectelor poluării și ale altor activități ale omului, contribuind la alinierea la strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice;
  • Beneficiari direcți și indirecți proiect:

– populația și mediul impactate direct sau indirect de către fenomenele generate sau accentuate de schimbările climatice;

– mediul de afaceri local;

– autorități locale și regionale;

– instituții de învățământ din municipiul Alba Iulia;

– populația din Zona Urbană Funcțională a municipiului Alba Iulia;

  • Ce ne-am propus prin proiect: Rezultatul central al proiectului CRESC Alba Iulia va fi „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030;
  • Cum ajutăm: Documentul strategic – Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC” – va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare;
  • Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin acest proiect: 938,00 lei, 100% nerambursabilă.

 

Persoane de contact:

 

Ioana Cioloca/Manager proiect, email: cresc@apulum.ro

Nicolae Neag/Expert comunicare proiect, e-mail: cresc@apulum.ro

 

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului„Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC).

pcdata

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului„Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

pcdata

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului “Green Oltenita- Elaborarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice in Municipiul Oltenița”

pcdata