Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Workshop “Delimitarea de măsuri pentru adresarea provocărilor schimbărilor climatice”

COMUNICAT DE PRESĂ – Câmpulung, octombrie 2022

Primăria Municipiul Câmpulung, în parteneriat cu Universitatea din București-Facultatea de Geografie și Institutul pentru Dezvoltare Strategică din Liechenstein, au organizat joi, 6 octombrie 2022, workshopul “Delimitarea de măsuri pentru adresarea provocărilor schimbărilor climatice” în cadrul proiectului Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Câmpulung.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung, ca instrument care să orienteze economia locală către sustenabilitate, să asigure îndeplinirea țintelor stabilite prin politicile şi programele internaționale și naţionale la nivel local și să sporească gradul de conștientizare şi informare a cetățenilor cu privire la efectele negative ale schimbărilor climatice.

În urma activităților realizate în cadrul proiectului, care au implicat inclusiv discuții cu instituții publice și companii private, a fost realizată prima variantă a Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung.

Prezentarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung a cuprins:

– Ținte strategice la nivel european, național, regional, local;
– Analiza diagnostic a situației existente;
– Abordarea strategică a ADAPT Câmpulung;
– Procedura de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire

Au fost trecute în vedere instituțiile și organizațiile partenere alături de care Municipiul Câmpulung va impleta acțiunile cuprinse în plan, precum și necesitatea de a solicita fiecărei instituții eventuale sugestii pentru îmbunătățirea calității acestui document, concomitent cu punerea lui în dezbatere publică.

La eveniment au participat membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul celor două instituții partenere, Municipiul Câmpulung și Universitatea din București-Facultatea de Geografie, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice și private a căror activitate impactează sau este influențată de schimbările climatice.

primariacampulung.ro

Informatii relevante

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Lansarea proiectului „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești“

Eeagrants