Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

RO: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”.

Programul RO-Mediu – Ghidul Solicitantului

Anexa 1 – Cererea de finantare
Anexa 2 – Hartile schematice actiuni restaurare
Anexa 3 – Bugetul proiectului (format Excel)
Anexa 4 – Declaratii si angajamente
Anexa 5 – Documente de identificare a Solicitantului & Partenerilor
Anexa 6 – Informații și documente justificative privind terenurile supuse refacerii ecologice necesare pentru implementarea proiectului
Anexa 7 – Scrisoare de intentie
Anexa 8 – Acord de parteneriat
Anexa 9 – Harti GIS regiunea Centru si NV (ZIP)
Anexa 9 – Harti GIS regiunea NE-1 si NE-2 (ZIP)
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea Centru
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NE-1
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NE-2
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NV
Anexa 9 – Suprafete turbării si zone umede (format Excel)
Anexa 10 – Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România
Anexa 11 – Lista de verificare a Solicitantului
Anexa 12 – Grile de verificare administrativă şi a eligibilității pentru cererile de finanțare
Anexa 13 – Contract finantare proiect

Părțile interesate pot transmite comentarii în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro .


EN: The Ministry of Environment, Waters and Forests (MoEWF), as Program Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches in public consultation the “Guidelines for applicants – CALL FOR PROPOSALS for Restoration of wetlands and peatlands”.

RO-Environment Programme – Guide for Applicants

Annex 1 – Application for Financing
Annex 2 – Schematic maps regarding restoration actions
Annex 3 – Project budget (Excel template)
Annex 4 – Statements and commitments
Annex 5 – Documents identifying the Applicant & Project Partners
Annex 7 – Partnership Letter of Intent
Annex 8 – Partnership Agreement
Annex 9 – Areas peatlands and wetlands
Annex 9 – GIS maps for Regions Center and NW (ZIP)
Annex 9 – GIS maps for Regions NE-1 and NE-2 (ZIP)
Annex 9 – Restoration schemes – Center Region
Annex 9 – Restoration schemes –  NE-1 Region
Annex 9 – Restoration schemes – NE-2 Region
Annex 9 – Restoration schemes NW Region
Annex 10 – Guide for the restoration of degraded peatlands from Romania
Annex 11 – List of docs verification for the Applicant
Annex 12 – Grid for adm&elig verif_ techn-fin assesing
Annex 13 – Financing Project Contract

The stakeholders may submit comments within 30 days from the date of publication on the site, to the Ministry of Environment, Waters and Forests –  Directorate for Accessing External Funds, e-mail address: see2014-2021@mmediu.ro.

Informatii relevante

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, publica listele aplicatiilor de proiecte selectate pentru finantare si aplicatiilor de proiecte de rezerva– Apelul de proiecte nr. 1 „Restaurarea zonelor umede si turbarii”

pcdata

ANUNT – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, mulțumește potențialilor beneficiari care au depus în sesiunea deschisă în perioada 16.09.2020 – 31.03.2021, aplicații de finanțare în cadrul Apelului nr.1 “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”, cu un buget total de 3.550.000 euro.

pcdata

APEL INCHIS – Apel de propuneri pentru ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

pcdata