Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

RO: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”.

Programul RO-Mediu – Ghidul Solicitantului

Anexa 1 – Cererea de finantare
Anexa 2 – Hartile schematice actiuni restaurare
Anexa 3 – Bugetul proiectului (format Excel)
Anexa 4 – Declaratii si angajamente
Anexa 5 – Documente de identificare a Solicitantului & Partenerilor
Anexa 6 – Informații și documente justificative privind terenurile supuse refacerii ecologice necesare pentru implementarea proiectului
Anexa 7 – Scrisoare de intentie
Anexa 8 – Acord de parteneriat
Anexa 9 – Harti GIS regiunea Centru si NV (ZIP)
Anexa 9 – Harti GIS regiunea NE-1 si NE-2 (ZIP)
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea Centru
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NE-1
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NE-2
Anexa 9 – Scheme de restaurare Regiunea NV
Anexa 9 – Suprafete turbării si zone umede (format Excel)
Anexa 10 – Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România
Anexa 11 – Lista de verificare a Solicitantului
Anexa 12 – Grile de verificare administrativă şi a eligibilității pentru cererile de finanțare
Anexa 13 – Contract finantare proiect

Părțile interesate pot transmite comentarii în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro .


EN: The Ministry of Environment, Waters and Forests (MoEWF), as Program Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches in public consultation the “Guidelines for applicants – CALL FOR PROPOSALS for Restoration of wetlands and peatlands”.

RO-Environment Programme – Guide for Applicants

Annex 1 – Application for Financing
Annex 2 – Schematic maps regarding restoration actions
Annex 3 – Project budget (Excel template)
Annex 4 – Statements and commitments
Annex 5 – Documents identifying the Applicant & Project Partners
Annex 7 – Partnership Letter of Intent
Annex 8 – Partnership Agreement
Annex 9 – Areas peatlands and wetlands
Annex 9 – GIS maps for Regions Center and NW (ZIP)
Annex 9 – GIS maps for Regions NE-1 and NE-2 (ZIP)
Annex 9 – Restoration schemes – Center Region
Annex 9 – Restoration schemes –  NE-1 Region
Annex 9 – Restoration schemes – NE-2 Region
Annex 9 – Restoration schemes NW Region
Annex 10 – Guide for the restoration of degraded peatlands from Romania
Annex 11 – List of docs verification for the Applicant
Annex 12 – Grid for adm&elig verif_ techn-fin assesing
Annex 13 – Financing Project Contract

The stakeholders may submit comments within 30 days from the date of publication on the site, to the Ministry of Environment, Waters and Forests –  Directorate for Accessing External Funds, e-mail address: see2014-2021@mmediu.ro.

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ Ref: Conferința de lansare a Proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc, a lansat în data de 12 mai 2022, proiectul „Restaurarea zonelor umede şi turbăriilor din Regiunea Centru” – RePeat, Miercurea-Ciuc.

Eeagrants