Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

Pagina web pentru proiectul “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României (PeatRO2)”

Pagina web pentru proiectul “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României (PeatRO2)”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) este disponibilă la adresa https://www.ibiol.ro/peatro2/.

Partener al Institute of Biology Bucharest în proiect este Norsk institutt for naturforskning.

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ Ref: Conferința de lansare a Proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants