Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO- Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Zonele umede au o importanță deosebită în furnizarea de servicii ecosistemice numărându-se printre cele mai importante categorii de sisteme ecologice. Acestea sunt capabile să susțină o serie largă de servicii ecosistemice în special de reglare (stocare de carbon, prevenirea inundațiilor, reținerea de sedimente, suport pentru biodiversitate) dar sunt supuse în același timp și unei imense presiuni umane, numeroase astfel de zone fiind transformate de-a lungul timpul în alte categorii de sisteme. Diminuarea suprafețelor zonelor umede, pierderea serviciilor ecosistemice furnizate de acestea, au avut efecte directe asupra societății umane de la reducerea rezilienței la modificările climatice, pierderea unor surse de hrană și până la reducerea capacității de atenuare a efectelor catastrofale datorate inundațiilor.

Prin măsuri concrete cum este spre exemplu Programul Ro-Mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor participă la refacerea și reconstrucția ecologică a unor turbării și în general a zonelor umede.

Astfel, prin Program, s-au alocat 3.550.000 euro  pentru „Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor“ și în 16 dec 2021, MMAP, în prezența ministrului Barna TANCZOS, a semnat 4 contracte de finanțare, prin care se realizează refacerea ecosistemelor degradate și asigurarea îmbunătățirii stării de conservare a acestora, combaterea degradării ecosistemelor și habitatelor, respectiv, restaurarea a 45 de zone umede/turbării aflate în stadiu avansat de degradare, ce însumează o suprafață de  11 km2.

La implementarea acestor proiecte, vor participa, în calitate de Promotori de Proiecte, Institutul de Cinegetică și Resurse Montane – Miercurea Ciuc, Institutul de Biologie București din cadrul Academiei Române, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar parteneri sunt Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) și Norwegian Institute for Nature Research (NINA).

 

MMAP și prin aceste proiecte participă la implementarea Temei anului 2022 pentru zonele umede

“Gestionăm Zonele Umede pentru Oameni și Natură”.

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ Ref: Conferința de lansare a Proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants