Anunturi Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

În cadrul proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din  comuna Coșna, județul Suceava.

Panoul a fost instalat în data de 5 septembrie 2023, în zona sudică a sitului Tinovul Mare Coșna, lângă poteca de vizitare.

Acest proiect se derulează pe o perioadă de 27 luni, are o valoare de 2.495.481 lei, și este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea stării ecologice a ecosistemelor, reducerea efectelor negative a activităților umane și reducerea vulnerabilității la impactul schimbărilor climatice prin restaurarea a 7 zone umede/turbării totalizând o suprafață de 81,73 ha din regiunea Nord-Est 2 a României (județele Suceava și Maramureș). Asftel, urmează a fi amplasate panouri de informare și în celelalte 6 turbării restaurate.

Beneficiarii direcți și indirecți sunt municipalitățile sau autoritățile locale și proprietarii de terenuri, precum și publicul larg care utilizează zonele umede sau turbăriile reabilitate și serviciile ecosistemice ale acestora.

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants