Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE

Ghidului solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică revizuirea „Ghidului solicitantului – APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Părțile interesate pot transmite comentarii până la data de 07.02.2022, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants