Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

COMUNICAT DE PRESĂ Câmpulung, martie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Câmpulung, martie 2022

Primăria Câmpulung a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 125.000 euro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

În calitate de beneficiar, Primăria Municipiul Câmpulung, în parteneriat cu Universitatea din București-Facultatea de Geografie și Institutul pentru Dezvoltare Strategică din Liechenstein derulează proiectul Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Câmpulung, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, granturi asigurate de către Statele Donatoare,  Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Valoarea totală a proiectului este 618,725 lei din care 520.867,25 lei reprezintă contribuția financiară nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea măsurilor de atenuare și adaptare climatică pe termen mediu şi lung pentru a se ajunge la o economie sustenabilă şi competitivă odată cu integrarea adaptării la schimbările climatice în politicile şi programele naţionale și locale, care să sporească gradul de conştientizare şi informare a cetăţenilor privind efectele negative ale schimbărilor climatice.

Cele mai importante activități din cadrul Proiectului sunt:

  • de a răspunde nevoilor populației și factorilor decizionali privind conștientizarea și informarea avizată asupra măsurilor practice care se impun pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • de a oferi o bază științifică și tehnică pentru implementarea locală și regională a metodelor și măsurilor de atenuare și adaptare climatică, a căror necesitate este evidențiată de nivelul de bunăstare psiho-fizică al populației umane, corelate cu provocările de mediu;

 

  • de a stimula alinierea la strategiile climatice elaborate la nivelul marilor orașe europene, cu începere de la nivel local și regional, la măsurile europene funcționale care se impun pentru atenuarea și adaptarea climatică, evidente mai ales în mediul urban.

 

Printre priorități, se află:

  • identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice, analiza impactului fenomenelor climatice extreme din punct de vedere al apelor pluviale la nivelul municipiului Câmpulung și analiza de ansamblu asupra stării de sănătate a populației, inclusiv vulnerabilitate socio-economică.

“Astfel, prin fondurile accesate, vom putea face primii pași pentru comunitatea noastră în adaptarea la schimbările climatice iar locuitorii vor beneficia de proiectele pe care le vom desfășura și care ne vor ajuta să transformăm Câmpulung într-un oraș verde, independent din punct de vedere energetic, cu mai multe spații verzi și să reducem emisiile viitoare de gaze cu efect de seră prin menţinerea de ecosisteme sănătoase și prin refacerea mediilor degradate”, afirmă Elena Lăsconi, primar al municipiului Câmpulung.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor contribui la reducerea emisiilor viitoare de gaze cu efect de seră, la menţinerea de ecosisteme sănătoase prin refacerea mediilor degradate, înscriind astfel Câmpulungul în rândul orașelor verzi din România.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Primăriei Câmpulung, partenerii proiectului și  reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai instituțiilor descentralizate (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges, Garda de Mediu Argeș, Administrația Bazinală Argeș Vedea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants