Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

COMUNICAT DE PRESĂ Miercurea-Ciuc, mai 2022

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Miercurea-Ciuc, mai 2022

Ministrul Barna Tánczos a participat joi, 12 mai 2022, la Miercurea-Ciuc, la Conferința de lansare a proiectului „Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Miercurea-Ciuc”.  

Acest proiect are o valoare de 573,461 lei (115.855,39 Euro), din care 537.761,00 lei (108.642,98), reprezintă contribuția financiară nerambursabilă și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, iar perioada de implementare este de 12 luni.

În cadrul Conferinței de deschidere a proiectului, printre subiectele abordate, s-au prezentat obiectivele și activitățile proiectului, modul cum schimbările climetice afectează mediul social și economic precum și soluții pentru adaptarea și atenuarea acestor schimbări de mediu.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de planificare strategică a administrației municipiului Miercurea Ciuc în vederea prevenirii şi adaptării la schimbările climatice, respectiv identificarea de măsuri concrete care să conducă la prevenirea şi diminuarea impactului schimbărilor climatice la nivelul municipiului.

Cele mai importante activități din cadrul acestui Proiect sunt:

  • de a oferi o bază științifică și tehnică pentru implementarea locală și regională a metodelor și măsurilor de atenuare și adaptare climatică;
  • de a răspunde nevoilor populației și factorilor decizionali privind conștientizarea și informarea avizată asupra măsurilor practice care se impun pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • de a stimula alinierea la strategiile climatice elaborate la măsurile europene funcționale care se impun pentru atenuarea și adaptarea climatică, evidente mai ales în mediul urban.

 

 

 

Printre priorități, se află:

  • identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice, analiza impactului fenomenelor climatice extreme din punct de vedere al apelor pluviale la nivelul municipiului Miercurea-Ciuc.

 

Conform viziunii Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, „Schimbările climatice sunt o problemă globală care poate fi abordată doar prin răspunsuri locale. În ultimii ani, în Miercurea Ciuc au fost realizate sau demarate o serie de investiții pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră sau pentru a se adapta la schimbările climatice. Cu toate acestea, pentru a atinge aceste obiective în mod eficient, este important să se elaboreze o strategie, urmată de planuri de acțiune, care să ofere o direcție în mai multe sectoare, cum ar fi sistematizarea apelor pluviale sau introducerea cablurilor in subteran”.

 

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt provocări care necesită politici coerente, iar implicarea autorităților locale și colaborarea lor cu autoritățile centrale sunt esențiale în implementarea măsurilor necesare. Felicit Primăria Miercurea-Ciuc pentru că dovedește că are o abordare strategică privind problemele legate de mediu, inclusiv combaterea și adaptarea la schimbările climatice. Sunt convins că specialiștii vor identifica modalități concrete de a contribui la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cum ar fi, de exemplu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea raţională a resurselor de apă. Schimbările climatice și degradarea mediului sunt provocări care necesită politici coerente, iar implicarea autorităților locale și colaborarea lor cu autoritățile centrale sunt esențiale în implementarea măsurilor necesare”, a precizat ministrul Barna Tánczos.

 

Rezultatele proiectului vor contribui la reducerea emisiilor viitoare de gaze cu efect de seră, la menţinerea de ecosisteme sănătoase prin refacerea mediilor degradate, înscriind astfel municipiul Miercurea-Ciuc în rândul orașelor verzi din România.

 

La Conferința de Lansare a Proiectului Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Miercurea-Ciuc, au fost prezenți Ministrul Barna TÁNCZOS, Robert Szep, Secretar de Stat – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Korodi Attila, Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc, Marisanda Pîrîianu, director, Direcția Accesare Fonduri Externe – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de membrii echipei de implementare a proiectului.

 

 

 

 

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants